Gemeente Lochem


Meedenken over cultuur in Schouwburg Lochem

Iedereen die wil meedenken over het culturele leven in de gemeente Lochem, is van harte welkom op de interactieve bijeenkomst over cultuur op 24 september in de Schouwburg Lochem. De bijeenkomst begint om 20.00 uur, inloop is vanaf 19.30 uur.

Samen met de professionele culturele instellingen en andere betrokkenen gaat de gemeente deze avond brainstormen over de vraag hoe culturele initiatieven van burgers versterkt kunnen worden. Kortom: ideeën delen, verbindingen leggen, kwaliteit toevoegen. De uitkomsten van deze bijeenkomst worden meegenomen in de beleidsnota cultuur die in het najaar wordt opgesteld.

De gemeente Lochem heeft allerlei ambities op het gebied van cultuur. In het algemeen wil de gemeente inwoners extra stimuleren mee te doen aan culturele uitingen. Daarnaast wil zij cultuureducatie en projecten voor de jeugd stimuleren. Lochem wil ook extra investeren in projecten en evenementen om de gemeente' op de kaart te zetten'. En er loopt een onderzoek naar de mogelijkheden om het nieuwe gemeentehuis aan de Hanzeweg te combineren met de schouwburg, bibliotheek, de Muzehof en sociaal cultureel werk.

De werkconferentie was aanvankelijk gepland voor 10 september, maar is nu verschoven naar 24 september.