Ingezonden persbericht


PERSAANKONDIGING: Seminar dilemma's in 'het nieuwe werken'

Werknemers zullen op nieuwe manieren gaan werken: in wisselende samenwerkingsverbanden, waarbij nieuwe eisen worden gesteld aan sociale en technische vaardigheden, aan opleiding en onderwijs. De verhouding tussen werk en privé zal veranderen. Een groter beslag zal worden gelegd op de motivatie en creativiteit van medewerkers. Managers moeten leren vooral het dragen van verantwoordelijkheid te bevorderen.

Samen met de Academie voor ICT en Media van de Haagse Hogeschool (HHS) en participanten TNO en Microsoft organiseert EPN een seminar over deze dilemma in 'het nieuwe werken'. Dit seminar heeft plaats op woensdag 24 september a.s. in de Haagse Hogeschool aan het Johanna Westerdijkplein.

Het programma:

14.00 u.
Ontvangst en markt met projectresultaten van de studenten van de Academie voor ICT & Media (HHS)

14.20 u.
Multimedia presentatie 'Het Nieuwe Werken' door eerdergenoemde studenten

14.30 u.
Opening - Gert de Ruiter (directeur Academie voor ICT & Media van de Haagse Hogeschool)

14.35 u.
Welkom en inleiding - dagvoorzitter Han van der Zee (Hoogleraar Information Management, Universiteit van Tilburg en Executive Partner Atos Origin)

14.45 u.
8-minuten presentaties door de leiders van de parallelsessies:
* 'Werken 2.0. Wat is het, wat is er voor nodig' - Jan Krans (Business Development Manager ECM, Atos Origin)
* 'Ervaringen met het nieuwe werken bij Microsoft Nederland' - Ruud de Jonge (Director Developer & Platform Enthousiasm, Microsoft)
* 'Onderzoek naar gevolgen van het nieuwe werken' - Marielle Nijsten, TNO (betrokken bij 'Nederland werkt slimmer' van het Innovatie Platform)

15.15 u.
Pauze en markt met projectresultaten van de studenten

15.30 u.
Parallelsessies

16.15 u.
Afrondende discussie onder leiding van de dagvoorzitter

16.30 u.
Borrel

Belangstellenden kunnen zich opgeven voor het seminar via het kantoor van EPN, tel: 070-4277622 of per e-mail: info@epn.net.

EPN | Platform voor de Informatiesamenleving brengt de maatschappelijke betekenis van informatie- en communicatietechnologie over het voetlicht door debat, publicaties en onderzoek. Bij het agenderen van onderwerpen richt het platform zich vooral op de langere termijn. In deze onafhankelijke stichting zijn het bedrijfsleven, de overheid, de wetenschap, maatschappelijke organisaties en de politiek vertegenwoordigd. Voorzitter is dr. A.H.G. Rinnooy Kan, vicevoorzitter is mr. B.E.M. Wientjes. Website: www.epn.net

.

EPN | Platform voor de informatiesamenleving
Zeestraat 80/82
2518 AD Den Haag
Telefoon: 070-4277622
E-mail: info@epn.net