Universiteit Utrecht


SIM-lezing 2008 door Cecilia Medina Quiroga

Op 24 september houdt prof. Cecilia Medina Quiroga, President van het Inter-American Court of Human Rights, de jaarlijkse lezing van het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM). Onder de titel 'The bumpy road to human rights enjoyment in the Americas' zal zij ingaan op de hindernissen die zij en haar collega's moeten overwinnen bij de strijd voor een betere mensenrechtensituatie op het hele Amerikaanse continent. Daarbij zal zij op een aantal concrete zaken ingaan die recentelijk aan het Hof zijn voorgelegd. Na afloop van de lezing is gelegenheid voor discussie.

24-09-2008, 15:00 - 17:00 uur
Pieterskerk, Pieterskerkhof 5, Utrecht