Ingezonden persbericht


Persbericht Nederlands Film Festival

Amsterdam, 9 september 2008

Bekendmaking nominaties Filmprijs van de Stad Utrecht 2008

Directeur Doreen Boonekamp maakt op de persconferentie van het Nederlands Film Festival de nominaties bekend voor de Filmprijs van de Stad Utrecht, de prijs voor de beste debuutfilm van het festival. Filmmakers Hanneke Niens, Annelotte Verhaagen en Robert Jan Westdijk werden door het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Utrecht benoemd als leden van de onafhankelijke jury 2008 om de films in de Debuutcompetitie te beoordelen. Op de openingsavond van het Nederlands Film Festival op 24 september 2008 reikt de Burgemeester van Utrecht, Aleid Wolfsen, de Filmprijs van de Stad Utrecht uit aan de winnaar van de beste debuutfilm. De Filmprijs van de Stad Utrecht bestaat uit een beeld van kunstenaar Joost van den Toorn en een geldprijs van ¤ 5.000.

Nominatierapport van de Jury voor de Filmprijs van de Stad Utrecht

Tot de Debuutcompetitie werden in 2008 in totaal 15 producties toegelaten: 5 korte documentaires en 2 lange documentaires, 4 korte films, een kort TV-drama en 3 lange speelfilms. Opvallend was de aanwezigheid van de makers in hun producties. Twee regisseurs spelen een hoofdrol in hun eigen film. Veel documentaires belichten de relaties tussen familie, vrienden, buren of hebben het eigen verleden van de maker tot onderwerp. Deze directe betrokkenheid gaf de ene keer een extra dimensie aan de productie, maar leidde de andere keer tot een gebrek aan distantie.

De jury nomineert voor de Filmprijs van de Stad Utrecht 2008: (in alfabetische volgorde)

Lourens Blok The Seven of Daran - The Battle of Pareo Rock Lourens Blok (regie) Bart Juttmann (scenario) en Felice Bakker (productie). Samen maakten ze drie jaar geleden hun eindexamenfilm. Samen maken ze nu een uiterst professionele en intelligente kinderfilm, met durf, met een boodschap, met liefde voor de Zuid-Afrikaanse natuur, en met een geloofwaardige sprookjes-giraf.

Catherine van Campen Eeuwige moes
Ruurd Walrecht teelde 40 jaar lang historische groentegewassen. Plots heeft hij zijn Oerakker verlaten. Op zorgvuldige en respectvolle wijze worden zijn voormalige medewerkers geportretteerd en hun antwoorden op de oervragen van het leven. De informatie wordt goed gedoseerd, waardoor de kijker gemakkelijk wordt meegevoerd in dit specialistische en moeilijk filmisch te maken onderwerp. De prachtige close-ups van gewassen brengen structuur in het verhaal. De film ademt aardsheid.

Thijs Römer Het wapen van Geldrop. Geïnspireerd door Theo van Gogh zoekt de maker naar een eigen filmtaal. Met een paar zeer rake scènes zet hij de drie hoofdpersonages van deze roadmovie neer, allen op de vlucht. In deze prikkelende, soms licht provocerende film met spannende dialogen en bij tijd en wijle zeer verrassende beeldtaal hopen drie curieuze figuren hun heil in Geldrop te vinden.

De jury,

Hanneke Niens,
Annelotte Verhaagen
Robert Jan Westdijk

EINDE PERSBERICHT