Ingezonden persberichtSamen met de Academie voor ICT en Media van de Haagse Hogeschool (HHS) en participanten TNO en Microsoft organiseert EPN woensdag 24 september het seminar 'Nieuwe Werken'.

Graag nodigen wij u uit voor het seminar 'Implicaties van Het Nieuwe Werken'. Het seminar informeert u over ontwikkelingen en het brengt partijen die te maken krijgen met nieuwe werkvormen met elkaar in gesprek.

Studenten van de Academie voor ICT & Media van de Haagse Hogeschool schetsten onlangs een beeld van hoe zij in 2018 werken. Na een inspirerende lezingencyclus verkenden de studenten met experts van TNO, Microsoft en Atos Origin de trends en ontwikkelingen en creëerden visuele demo's. Tijdens het seminar kunt u kennismaken met het werk van deze studenten en met de experts.

Het nieuwe werken: wat zijn de gevolgen voor productiviteit, de verhouding werk en privé, de eisen aan competenties van medewerkers, de inrichting en bouw van kantoren, de infrastructuur?

Locatie : Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75, Den Haag

Tijdstip : 14.00 - 17.00 uur

Deze email is een reminder, mocht u zich al hebben opgegeven, voelt u zich vrij om deze uitnodiging door te sturen aan geinteresseerden.

Van woensdag 24 tot vrijdag 26 september 2008 verzamelen creatieve geesten uit alle hoeken van de wereld zich in de Amsterdamse Westergasfabriek voor het derde PICNIC evenement.

PICNIC is een bron van inspiratie op het gebied van media, technologie en entertainment. Dit jaar is het hoofdthema van het congres 'Collaborative Creativity'. Internationale topsprekers uit de wereld van media, technologie, wetenschap en kunst, presenteren hun visie op nieuwe vormen van samenwerking en creatie.

PICNIC Labs
EPN maakt u met name attent op de PICNIC Labs. De Labs zijn praktische workshops, demosessies en master classes die deelnemers uitdagen op een andere manier naar hun business te kijken. Er worden nieuwe producten en diensten ontwikkeld, ideeën en formats bijgeschaafd en nieuwe creatieve concepten bedacht. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer augmented reality, RFID en datavisualisatie.

Klik hier voor meer informatie over de PICNIC Labs: http://www.picnicnetwork.org/page/21865/en Als lid van het EPN netwerk krijgt u een korting van 10% op de toegangsprijs. Registreren kan via http://www.picnicnetwork.org/tickets. Om de korting te ontvangen, kunt u gebruik maken van discount code: 271815.

EPN | Platform voor de Informatiesamenleving brengt de maatschappelijke betekenis van informatie- en communicatietechnologie over het voetlicht door debat, publicaties en onderzoek. Bij het agenderen van onderwerpen richt het platform zich vooral op de langere termijn. In deze onafhankelijke stichting zijn het bedrijfsleven, de overheid, de wetenschap, maatschappelijke organisaties en de politiek vertegenwoordigd. Voorzitter is dr. A.H.G. Rinnooy Kan, vicevoorzitter is mr. B.E.M. Wientjes. Website: www.epn.net

.

EPN | Platform voor de informatiesamenleving
Zeestraat 80/82
2518 AD Den Haag
Telefoon: 070-4277622
E-mail: info@epn.net