Ingezonden persbericht


Perspresentatie: de nieuwe omroepvereniging Zenit

Op woensdag 24 september presenteert de nieuwe omroepvereniging Zenit zich aan de Nederlandse pers. Zenit wil onderdeel worden van de Nederlandse publieke omroep en vanaf 2010 programma's gaan verzorgen op televisie, radio- en Internet.

Open en gastvrij
Zenit wil vanuit het culturele erfgoed van moslims programma's maken die een breed Nederlands publiek aanspreken. Programma's waarin Nederlandse moslims en hun relaties met Nederland en andere Nederlanders centraal staan. Waarin hun talenten om te amuseren, te ontroeren en te informeren een kans krijgen. Een open en gastvrije benadering van anderen is een belangrijke waarde in hun culturele erfgoed. En dat is ook kenmerkend voor de werkwijze van Zenit.

Zenit is geen religieuze omroep. Zowel seculiere als religieuze moslims horen bij Zenit. En verder iedereen die kiest voor een open benadering van de diversiteit in de Nederlandse samenleving. Iedereen die geïnteresseerd is in zijn medeburgers en niet alleen in zichzelf. Voor Zenit is "moslim" een culturele en maatschappelijke identiteit die goed past binnen het Nederlandse burgerschap. Als religie is de Islam een persoonlijke keuze die respect verdient. Maar ook een privé-zaak. Bij Zenit geen islamitische geestelijken die mensen zaken dwingend voorschrijven. Wel een soap of een komische serie voor de hele familie die gedurende de maand Ramadan iedere avond wordt uitgezonden en waar heel Nederland om kan lachen.
Zenit gaat in haar programma's de bijdragen van Nederlandse moslims aan maatschappij, economie, cultuur, amusement en sport laten zien. Hun opinies over alle actuele kwesties. Hun scherpe onderlinge meningsverschillen. Hoe ze actief de dialoog met andere Nederlanders zoeken. En hoe ze het voortouw nemen in een "wij-gevoel" voor álle Nederlanders. Een wij-gevoel dat past bij het nieuwe Nederland en haar democratische waarden.

Zenit gaat programma's met diepgang, humor en authentieke emoties maken waar iedereen zich in kan herkennen. Zenit wil bijvoorbeeld op Nederland 1 voor een breed publiek amusement, verhalen, en de levensgeschiedenissen van Nederlandse moslims brengen. En op Nederland 3 zal Zenit bijvoorbeeld ruime aandacht besteden aan de nieuwe urban-jongerenculturen ­muziek, mode, video-, in Nederland en de omringende landen. Maar ook aan discussiethema's die de jongeren bezighouden. Hoe gaan ze om met de enorme hoeveelheid verschillen tussen mensen? Wat betekent het als de samenleving zich steeds meer verhardt? Hoe kun je je eigen identiteit vormgeven?

Zenit heeft ook grote ambities om met kwaliteitsjournalistiek de ontwikkelingen op het gebied van cultuur, politiek en maatschappij in de islamitische landen te volgen. Zenit zal daarbij samenwerking zoeken met onafhankelijke journalisten in de verschillende landen van de Islamitische wereld. Maar ook met toonaangevende muziek, theater- en filmfestivals in bijvoorbeeld Beiroet, Istanboel en Casablanca. Zenit zal veel investeren in nationale en internationale netwerken en de boeiende, spannende en soms ook

bedreigende ontwikkelingen in de islamitische landen voor een Nederlands publiek zo helder mogelijk in beeld brengen.

Leden
Zenit heeft voor 1 april 2009 minimaal 50.000 betalende leden nodig om in aanmerking te kunnen komen voor een aspirant-status, die toegang geeft tot het Nederlandse omroepbestel. Leden kunnen zich voor 7,50 euro via www.omroepzenit.nl vanaf 24 september aanstaande aanmelden. Bij voldoende leden en na goedkeuring door de minister van OC&W kan Zenit met uitzendingen starten in september 2010

Uitnodiging Perspresentatie Zenit
(gegevens alleen voor redactie)

Wanneer: Woensdag 24 september Waar: Instituut voor Beeld en Geluid, Sumatralaan 45 (Mediapark) in Hilversum
Tijd: 15.30-16.30

Toegankelijk voor de pers en genodigden.

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dan graag aanmelden via info@omroepzenit.nl