Ingezonden persbericht


TNT Persbericht

Wetsontwerp inzake omzetbelasting op de Duitse postmarkt: TNT Post verlangt verbeteringen

Amsterdam/Ratingen, 24 september 2008 - In beginsel is TNT Post voorstander van de hervormingen die de Duitse regering wil doorvoeren met betrekking tot BTW op de postmarkt. Een dergelijke maatregel is noodzakelijk, aangezien de huidige vrijstelling van Deutsche Post AG van de BTW-heffingsplicht in strijd is met het Europees recht en de concurrentie belemmert. Het huidige wetsontwerp is echter ongeschikt om de concurrentie op de postmarkt nieuwe impulsen te geven.

De vage en multi-interpretabele bewoordingen bieden Deutsche Post AG nog steeds de mogelijkheid om de BTW-heffingsplicht te omzeilen. Door Deutsche Post AG vrij te stellen van die heffingsplicht loopt de Duitse staat jaar na jaar belastingbaten mis die tot EUR 500 miljoen kunnen oplopen. Er is ook geen enkele objectieve grond voor de geplande overgangstermijn tot 1 januari 2010.

Het wetsontwerp is een stap in de goede richting, maar biedt nog geen garantie op een eerlijk speelveld. De Duitse regering wordt dan ook dringend opgeroepen om het wetsontwerp te verbeteren.

"De beste oplossing is een uniform systeem waarin alle aanbieders van postdiensten worden verplicht het volledige BTW-tarief in rekening te brengen. Wellicht dat afzonderlijke postzendingen van particuliere consumenten tot 50 stuks ook in de toekomst van omzetbelasting vrijgesteld kunnen worden. De wet mag echter geen ruimte bieden voor interpretaties en juist op dit punt dient het wetsontwerp dan ook verbeterd te worden. Het kan niet zo zijn dat Deutsche Post AG de mogelijkheid behoudt om de verplichte heffing van omzetbelasting voor zakelijke klanten te omzeilen," aldus Mario Frusch, CEO van TNT Post Duitsland.

De huidige BTW-vrijstelling van Deutsche Post AG beschermt de helft van het totale volume van de brievenpost ten gunste van Deutsche Post AG en verstoort daardoor de concurrentie. De Europese Commissie heeft om die reden reeds in het voorjaar van 2006 een inbreukprocedure tegen Duitsland aangespannen. In combinatie met het buitensporig hoge minimumloon van postmedewerkers (kostenstijging van ruim 20%) en het falende toezicht op de tarieven (kortingen door Deutsche Post AG van maximaal 26%), maakt het BTW-nadeel (kostennadeel van 19%) een eerlijke concurrentie voor de nieuwe aanbieders van postdiensten op de postmarkt onmogelijk.


- EINDE -

Over TNT
TNT biedt bedrijven en consumenten wereldwijd een breed scala aan post- en expressdiensten. TNT, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in Amsterdam, biedt toegang tot efficiënte netwerkinfrastructuren in Europa en Azië en breidt haar wereldwijde activiteiten uit om zo de prestaties van haar netwerken te maximaliseren. TNT is in meer dan 200 landen actief en heeft meer dan 161.500 medewerkers. In 2007 bedroeg de omzet van de onderneming ¤ 11 miljard en het bedrijfsresultaat ¤ 1.192 miljoen. TNT is genoteerd aan de beurs van Amsterdam. TNT is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als onderneming en heeft partnerschappen gevormd met het World Food Programme en het Milieuprogramma van de Verenigde Naties om wereldwijd tegen honger en milieuvervuiling te strijden. Meer informatie over TNT vindt u op de website http://group.tnt.nl.

Neem voor nadere informatie en inlichtingen contact op met:

TNT Media Relations
Marc Potma
Senior Press Officer
Tel.: +31 20 500 6138
Mobiel: +31 61 373 3783
Email: marc.potma@tnt.com

Daphne Andriesse
Senior Press Officer
Tel.: +31 20 500 6224
Mobiel: +31 61 091 8790
Email: daphne.andriesse@tnt.com

TNT Investor Relations
Cees Visser
Director Investor Relations
Tel.: +31 20 500 6241
Mobiel: +31 65 131 3645
Email: cees.visser@tnt.com

Yolanda Bolleurs
Manager Investor Relations
Tel.: +31 20 500 8514
Mobiel: +31 61 277 9323
Email: yolanda.bolleurs@tnt.com

Videomateriaal over TNT in uitzendkwaliteit kunt u vinden op www.thenewsmarket.com/tnt. Als u voor het eerst gebruik maakt van deze site dient u zich te registreren. Voor vragen kunt u een email sturen naar tnt@thenewsmarket.com.