Partij van de Arbeid

Den Haag, 24 september 2008

Vragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

over de situatie van Thuiszorg het Friese Land


1) Hebt u kennisgenomen van het bericht dat Thuiszorg het Friese Land geen nieuwe cliënten kan aannemen voor persoonlijke verzorging?{1}


2) Wat vindt u ervan dat het Zorgkantoor De Friesland niet akkoord gaat met het voorstel om de overproductie op persoonlijke verzorging -basis te financieren met het geld dat overblijft voor persoonlijke verzorging?


3) Bent u op de hoogte van het feit dat zorgaanbieders geen knelpunten mogen aangeven bij de Nza?{2}


4) Bent u op de hoogte van het feit dat in Groningen het onderscheid tussen de bovengenoemde varianten in één organisatie wel gesubstitueerd mag worden? Hoe pakt dat uit voor cliënten in beide provincies? Worden cliënten in Friesland nu ongewenst geconfronteerd met wisseling van aanbieder?


5) Wanneer mag de Kamer de door de staatsecretaris aangekondigde voorstellen tot het beperken van de willekeur in eisen en optreden van de zorgkantoren en tussen de kantoren onderling, verwachten?

Met vriendelijke groet,

Chantal Linnemann
Publieksvoorlichter

Tweede Kamer-fractie Partij van de Arbeid
Plein 2
K 118
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
Tel: 070 318 2703
Fax: 070 318 2800
c.linnemann@tweedekamer.nl

{1} Friesch Dagblad "Cliëntstops bij thuiszorg het Friese Land" dd 18 september 2008 {2} Beleidsregel CA-270, Knelpuntenprocedure 2008, punt 6.2)