Gemeente Almelo

Inspreken op het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

24 september 2008 - De lucht om ons heen wordt steeds schoner. Dat is goed nieuws, want een schone lucht draagt bij aan een goede gezondheid. Maar, we zijn er nog niet. In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) geven rijk, provincies en gemeenten aan wat ze zullen doen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Van 24 september tot en met 4 november 2008 ligt het ontwerp van het NSL ter inzage op verschillende plekken in Nederland en worden informatiebijeenkomsten gehouden met aansluitend de mogelijkheid om een mondelinge inspraakreactie te geven.

Lees verder >>

meisje in het bos