Ingezonden persbericht


Persbericht 24 september 2008

IIP CREATE presenteert plannen aan Europa

Het ICT innovatieplatform voor de Creatieve Industrie, IIP CREATE, heeft vandaag op het internationale media & creative industry PICNIC congres haar agenda gepresenteerd aan creatief Europa.

Nederland blinkt internationaal uit als creatief kennisland op gebieden als creatief design, nieuwe media technologie, en de ontwikkeling van content. Met de oprichting van IIP CREATE onder de vlag van het ICTRegie is een brug geslagen door zowel op regionaal en landelijk niveau als op internationaal niveau samen te werken. Organisaties uit de creatieve sector, wetenschap en industrie hebben zich verenigd in een platform met als doel de samenwerking binnen de creatieve industrie te verbeteren en een gezamenlijke innovatiestrategie op te stellen.

Het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben IIP CREATE erkend als een belangrijk initiatief om de Creatieve Industrie in Nederland verder te ontwikkelen. Zij hebben middels de Creative Challenge Call aan het platform bijna 1 miljoen euro ter beschikking gesteld om het platform verder te organiseren. De komende twee jaar zal IIP CREATE op landelijk niveau activiteiten op het snijvlak van ICT en Creatieve Industrie organiseren. Daarnaast wordt de Nederlandse Creatieve Industrie in het buitenland gepromoot en wordt er aansluiting bij Europese netwerken gezocht. Verder zal het platform pilot projecten en kennisuitwisseling faciliteren.

De agenda van IIP CREATE is te downloaden via www.iipcreate.com.

ICTRegie
ICTRegie (www.ictregie.nl) vergroot de Nederlandse innovatiekracht door versterking van de ICT-kennisinfrastructuur en verbetering van de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. ICTRegie is in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 2005 opgericht. Het regieorgaan wordt ondersteund door NWO in samenwerking met SenterNovem.

---
Nadere informatie:

Avital Lievendag (NWO, afdeling Voorlichting en Communicatie) t: +31 (0)70 344 05 73, e: lievendag@nwo.nl

Eric van Pelt (beleidsmedewerker innovatie)
t: +31 (0)70 344 07 12, e: pelt@ictregie.nl

###

ICTRegie
Anna van Saksenlaan 51
Postbus 93230
2509 AE Den Haag
www.ictregie.nl

---
ICTRegie vergroot de Nederlandse innovatiekracht door versterking van de ICT-kennisinfrastructuur en verbetering van de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. ICTRegie is er voor bedrijven, universiteiten, onderzoeksinstellingen, overheid, maatschappelijke en intermediaire organisaties.