Universiteit van Tilburg

24 september 2008

UvT en Nicis Institute starten onderzoek 'best persons' probleemwijken

De Universiteit van Tilburg en Nicis Institute starten in november dit jaar met een landelijk onderzoek naar 'best persons' die achterstandswijken moeten verbeteren. Alleen dergelijke sleutelfiguren in een wijk zouden een doorbraak kunnen forceren.

Volgens de laatste inzichten heeft de traditionele benadering van hulpverlening aan probleemwijken haar grenzen bereikt. Een voorbeeld hiervan is de 'best practice' methode, waarbij goede initiatieven uit stad A naar stad B worden gekopieerd. Grote resultaten blijven uit. Uit onderzoek blijkt echter dat een doorbraak wel plaatsvindt als sleutelfiguren, 'best persons' zich voor de veranderingen inzetten. Zij dwingen respect af en krijgen bewoners enthousiast om hun omgeving te veranderen.

Het doel van dit onderzoek is om in achterstandswijken meer slagkracht te ontwikkelen. De onderzoekers zullen niet alleen vaststellen wat de voornaamste hindernissen zijn om een wijk weer leefbaar te maken, maar vooral op zoek gaan naar personen, 'best persons', die voor een doorbraak kunnen zorgen. Door middel van veldstudie, observaties en interviews onderzoeken zij de kernmerken van dergelijke personen en hoe deze in een profielschets omgezet kunnen worden. Daarnaast doen ze aanbevelingen over de speelruimte die een 'best person' nodig heeft en over de organisatorische randvoorwaarden. Het resultaat kan een interstedelijke pool met best persons voor probleemwijken zijn.

Dit tweejarig onderzoek sluit nauw aan bij het bestuurswetenschappelijk debat naar probleemwijken in Nederland en zal zich niet beperken tot de zogenaamde Vogelaarwijken. De deelnemende steden zijn Den Haag, Amsterdam, Leeuwarden, Zwolle en Utrecht. De onderzoeksbevindingen zullen gevolgen hebben voor de wijze waarop steden hun beleid inrichten en de ontwikkelingstaken die zij zichzelf opleggen. Het onderzoek vindt plaats in het kader van het Nicis Onderzoek 'Kennis voor krachtige steden'. Nicis Institute is het Maatschappelijk Top Instituut voor de steden.