Gemeente Heerde

Gemeente Heerde

Persbericht

Onderwerp: B&W van Heerde werkt samen met provincie aan ontwikkelingsagenda Datum: 24 september 2008

De gemeente Heerde en de provincie Gelderland gaan samenwerken aan de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Het college van B&W van Heerde heeft besloten om hiervoor een samenwerkingscontract met de provincie aan te gaan. Door ruimtelijke projecten in een vroeg stadium met elkaar af te stemmen wordt voorkomen dat belangentegenstellingen de uitvoer in de weg staan. Dit besluit wordt op 6 oktober a.s. voorgelegd aan de raadcommissie Ruimte.

Ontwikkelingsagenda
De gemeente Heerde heeft in een 'ontwikkelingsagenda' vastgelegd welke grote ruimtelijke projecten ze in de komende periode ruimtelijk wil ontwikkelen. Hierin staan bijvoorbeeld projecten als het concentratiegebied glastuinbouw, het natuurtransferium aan het Heerderstrand, het Berghuizerbad en de centrumvisie Heerde en Wapenveld. Met de ontwikkelingsagenda kunnen de projecten gemakkelijk worden afgestemd met de provinciale overheden. Daarnaast wordt op basis van deze agenda het totale ruimtelijke beleid van gemeente en provincie op elkaar afgestemd. Tot nu toe blijkt dat over vrijwel alle onderwerpen uit de agenda overeenstemming bestaat. Alleen de toekomst van het Ennerveld is nog een discussiepunt, maar daarover is wel de intentie uitgesproken om tot een passende oplossing te komen. Daarnaast zijn er ook nog diverse projecten die eerst verder moeten worden uitgewerkt, voordat hiervoor bestuurlijke instemming kan worden verkregen.

Samenwerkingsovereenkomst
De samenwerkingsovereenkomst die Heerde met Gelderland gaat afsluiten is een 'herenakkoord'. Zonder hier juridische lading aan te geven, onderstrepen beide partijen dat ze serieus willen samenwerken om de projecten uit de ontwikkelingsagenda tot stand te brengen. Voor de meeste projecten uit de ontwikkelingsagenda geeft de samenwerkingsovereenkomst voldoende duidelijk. Voor een aantal grote projecten (waaronder de herontwikkeling van het terrein van de Berghuizer papierfabriek en de ontwikkeling van een natuurtransferium) zullen aanvullende projectplannen worden geschreven.
Gemeente Heerde