Ingezonden persbericht


Persbericht Vredesactie vzw
www.vredesactie.be

24 september 2008

Politiediensten Benelux stomen zich klaar voor repressieve maatregelen tegen Bomspotters

Van 23 tot 25 september houden België en Nederland een grootscheepse politieoefening in Sint-Truiden. De training heeft een opmerkelijk thema: Bomspotting. Bomspotters proberen om de illegale kernwapenpolitiek van onze overheid en van de NAVO op een geweldloze manier te stoppen. De overheid reageert met repressieve maatregelen, politiegeweld en stilzwijgen om haar ongewettigde beleid in stand te houden. Vredesactie vraagt zich af met welke richtlijnen de grootscheepse politieoefening plaatsvindt. Blijkbaar investeert onze overheid liever in een repressief beleid dan in het verwijderen van de illegale kernwapens.

De campagne Bomspotting is een vorm van geweldloos verzet tegen kernwapens en het interventiebeleid van de NAVO. Mensen inspecteren vliegvelden, legerkazernes en militaire en politieke beslissingscentra, op zoek naar illegale kernwapens, of om de mogelijke inzet van kernwapens te verhinderen. Volgens de politiediensten 'veroorzaken deze methoden van passief verzet soms problemen op vlak van openbare ordehandhaving', en daarom wordt getraind op het reageren op deze acties. De Bomspotters daarentegen, stellen dat zij - ondanks het geweldloze karakter van hun acties - geconfronteerd worden met overdreven geweld door de ordehandhavers. Hun klachten over fysiek geweld en intimidaties werden tot nu toe systematisch in de doofpot gestopt.

Buitensporig politiegeweld tegen actievoerders blijft ongestraft

In het voorjaar van 2008 vond bij het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel (Evere) de geweldloze actie NATO GAME OVER plaats. Ondanks het vreedzame karakter van het initiatief en de open communicatie van de organisatoren met de politie, zowel vooraf als tijdens de actie, gebruikten de ordehandhavers buitensporig geweld. Dit blijkt uit nieuwsbeelden, verslagen van ooggetuigen en verscheidene klachten. Vredesactivisten die zich zonder problemen lieten arresteren kregen vuist- en matrakslagen . Bereden politie gedroeg zich zeer gevaarlijk. Reeds gearresteerde personen werden aangepakt met houdgrepen, slagen, schoppen en in één geval zelfs gebeten door een politiehond. Ook na de arrestatie, onderweg naar het gerechtsgebouw, werden mensen hardhandig aangepakt. Tijdens de administratieve aanhouding werd niet toegelaten om naar het toilet te gaan, een situatie die bij een opsluiting van meer dan 6 uur pijnlijk kan zijn. De diensten van de politiezone Brussel hoofdstad, politie Evere, politie Zaventem en de federale politie voor de bewaking in het Justitiepaleis waren hierbij betrokken.

Dit alles doet vragen rijzen over de voorbereiding van, leiding over en uitvoering van de ordehandhaving. Verschillende parlementairen stelden dan ook vragen aan de verantwoordelijke politici. Ze bleven in het ongewisse. Hoeveel manschappen werden ingezet en onder wiens bevel stonden ze? Welke inschatting werd door de leidinggevende officieren gemaakt over wat er tijdens deze actie zou gebeuren en op welke informatie was deze gebaseerd? Werd de interventie geëvalueerd? Werd een onderzoek gestart naar de betrokken agenten? Welke richtlijnen waren er bij het inzetten van paarden en honden tijdens de openbare ordehandhaving? Al deze vragen bleven onbeantwoord, en de daders van de gewelddaden gaan vrijuit.

De Bomspotters vragen een einde van de illegale kernwapenpolitiek van onze overheid en van de NAVO. De overheid reageert met repressieve maatregelen en stilzwijgen. Het feit dat de politiediensten ook over de landsgrenzen heen getraind worden om Bomspotters het zwijgen op te leggen, voorspelt niet veel goeds. Dit weerhoudt de Bomspotters echter niet om door te gaan met hun burgerinspecties. Meer informatie over deze campagne op www.vredesactie.be

Contactpersoon Vredesactie
Inez Louwagie 0498 68 29 40
www.vredesactie.be

--
We are more powerful than they can possibly imagine www.vredesactie.be