Gemeente Sittard-Geleen


PERSBERICHT

Gemeente sluit Coffeeshop Relax Sittard

Sittard-Geleen, 24 augustus 2008 - Burgemeester Sjraar Cox van de gemeennte Sittard-Geleen heeft vandaag besloten om met toepassing van Bestuursdwang Coffeeshop Relax aan de Steenweg 3 in Sittard met onmiddellijke ingang voor de duur van zes maanden te sluiten. De burgemeester beroept zich met dit besluit op artikel 13b van de Opiumwet, nader uitgewerkt in het gemeentelijke 'Damoclesbeleid' en het handhavingsregime horend bij het horeca-exploitatie vergunningenbeleid.

Dinsdagmiddag is door de Politie Limburg-Zuid een inval gedaan bij Coffeeshop Relax. Hierbij is 550 gram harddrugs aangetroffen. In het pand zijn drie personen.

Het gevolg van het toepassen van de bestuursdwang is dat gedurende de termijn van zes maanden (ingaande vandaag) geen bezoekers mogen verblijven, danwel mogen worden toegelaten in de coffeeshop.

De directe aanleiding voor de bestuursdwangtoepassing is letterlijk vertaald in het gemeentelijke Damoclesbeleid: 'Indien sprake is van verkoop / aanwezig hebben van harddrugs gaat de gemeente over tot onmiddellijke sluiting van een Coffeeshop voor de duur van zes maanden.'


---