Gemeente Amstelveen

Verhuizing VU eerste stap op weg naar verbeterde wijk

De verhuizing van een deel van het personeel van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) naar Amstelveen is een feit. B en W heten de medewerkers van de verplaatste onderdelen van de VU van harte welkom tijdens de officiële opening op 24 september, waarbij burgemeester Van Zanen de openingshandeling verricht. De komst van de VU-onderdelen sluit aan bij de visie van de gemeente, studentenhuisvester DUWO en de VU om de studentencampus Uilenstede te herstructureren. Om het gebied zo meer te integreren met de aangrenzende kantorenwijk en aantrekkelijker en levendiger te maken.

De onderdelen van de VU die nu op Uilenstede zijn gehuisvest zijn het College van Bestuur en Bureau Bestuurszaken, het Onderwijscentrum VU en enkele ondersteunende diensten. De VU groeit sterk en heeft daardoor ruimtegebrek op haar campus. De VU heeft daarom plannen voor nieuwbouw op de Zuidas. Om op korte termijn meer ruimte te creëren voor onderwijs en onderzoek is een deel van het personeel tijdelijk verhuisd van de campus naar Amstelveen. De VU heeft voor deze locatie gekozen vanwege de nabijheid van en haar betrokkenheid bij de studentenwijk Uilenstede en heeft haar nieuwe kantoorlocatie VU-Uilenstede gedoopt.

Met de visie "wonen op Uilenstede" en de "Nota van Uitgangspunten Uilenstede Oost" heeft hebben B en W van Amstelveen eind 2007 aangegeven een ontwikkeling richting studentencampus voor te staan. De gemeenteraad heeft hier begin 2008 mee ingestemd. Beide documenten zijn tot stand gekomen naar aanleiding van een initiatief van DUWO om te herstructureren. Ook de VU is hierbij nauw betrokken. Naast een herstructurering van de campus willen DUWO, VU en de gemeente de kwaliteit van de openbare buitenruimte ook aanzienlijk verbeteren. Het toekomstbeeld van de partners is tevens dat studentenwijk en kantoren een geïntegreerd, levendig geheel vormen. "De VU wil zich inzetten om een levendig gebied te creëren waar de bedrijven profiteren van de aanwezigheid van de studenten die hier wonen. Een gebied met voorzieningen die door studenten, werknemers van bedrijven en bewoners uit omliggende wijken gebruikt worden. Een goed voorbeeld daarvan is nu al het Griffioentheater van de VU", aldus voorzitter van het College van Bestuur van de VU, de heer Smit.

De komst van de VU-onderdelen sluit aan bij de richting die gekozen is in de Visie en de Nota van Uitgangspunten om de studentencampus aantrekkelijk en levendig te maken, voor zowel studenten als andere gebruikers.
-----------------------

---- --
---