NOC*NSF


19 september 2007

NOC*NSF blij met aanbeveling Algemene Rekenkamer

NOC*NSF is blij met de aanbeveling van de Algemene Rekenkamer om te komen tot een meer robuuste samenwerking van de Rijksoverheid met de sport.

De Algemene Rekenkamer heeft in haar rapport 'Topsport in Nederland 2008' op een aansprekende manier de financiering en organisatie van de topsport beschreven, evenals de ontwikkeling van het overheidsbeleid op dit gebied en de veranderingen van het Nederlandse topsportklimaat.

Erica Terpstra: "NOC*NSF is blij verrast met het initiatief van juist de Algemene Rekenkamer om ter gelegenheid van het afscheid van de heer P. Zevenbergen als lid van het college, een rapport uit te brengen over de kosten en opbrengsten van het Nederlandse topsportbeleid. Bemoeienis van de Algemene Rekenkamer is voor NOC*NSF nieuw. Lang is het Nederlandse topsportbeleid immers een zaak geweest van voornamelijk de sportbonden en NOC*NSF met ondersteuning van het Nederlandse bedrijfsleven. Dit onderzoek is voor ons een signaal dat Nederland het eigen topsportbeleid en in het bijzonder de financiering en organisatie daarvan serieus neemt."

Sportzomer 2008 was Nederland weer in de ban van topsport. Zelden was mooier zichtbaar dat de weg naar een klassering bij de beste 10 landen van de wereld er één is van lange adem en van pieken en dalen. Dat vereist naar de mening van NOC*NSF een onverstoorbare, ongeclausuleerde en langjarige inzet van vooral de sporters, maar ook van hun begeleidingsteams en de organisaties daarachter. Vaak nog wordt de aandacht afgeleid door organisatorische en financiële vraagstukken. De Algemene Rekenkamer beschrijft de samenwerking van de overheid met de sport als een 'subtiel samenspel'. Erica Terpstra: "Wij onderschrijven van harte de aanbeveling dat voor een stabiel en succesvol topsportbeleid deze samenwerking uit zal moeten groeien tot een 'robuust samenspel'."

Een ander in het oogspringend aspect in het rapport is hoe de inzet van kansspelmiddelen wordt gezien. Het rapport spreekt over drie geldstromen, te weten publieke financiering, inkomsten uit De Lotto en private financiering. Ook wordt geconstateerd dat het Ministerie van VWS de Lotto-gelden als onderdeel van de private gelden ziet. Uiteindelijk worden deze middelen met de inzet van VWS samengevoegd om tot '(semi) publieke kosten van een medaille' te kunnen komen.

De sport heeft behoefte aan een eenduidige en stabiele opvatting van de rijksoverheid over het belang van kansspelmiddelen voor de sport, zodat de noodzakelijke langjarige financiële zekerheden ontstaan. Dit belang voor de toekomst geldt overigens evenzeer voor de overige geldstromen uit de 'filantropische sector' waar de fiscale stimulansen voor de sport (nog) ver achterblijven bij die voor bijvoorbeeld de kunst, de cultuur, het onderwijs en de wetenschap.

Erica Terpstra: "Aan de beschreven uitdagingen en aanbevelingen voor de rijksoverheid hebben wij weinig toe te voegen. De Algemene Rekenkamer heeft terecht de nadruk gelegd op het belang van het maken van stevige keuzes voor de toekomst, vooral op het gebied van de financiering."

Kort na de stimulerende woorden in de Troonrede over het Olympisch Plan 2028, constateert nu ook de Algemene Rekenkamer uitgesproken steun van het kabinet voor het streven van de sportsector om in 10 jaar een sportklimaat op Olympisch niveau te realiseren.

Het rapport 'Topsport in Nederland 2008' is terug te lezen op www.sport.nl


-----------------------

Nederlands Olympisch Comité
Nederlandse Sport Federatie
Papendallaan 60
Postbus 302
6800 AH Arnhem
Telefoon (026) 4834400
Telefax (026) 4821245

---- --