Ingezonden persbericht


SP Brussel over emissienormen auto's

Brussel, 24 september 2008 - Morgen, donderdag zal de milieucommissie van het Europees Parlement stemmen over het wetgevend voorstel tot vaststelling van emissienormen van nieuwe auto's. Dus over de vraag hoeveel gram CO2 een auto mag uitstoten. Doel is de gemiddelde koolstofdioxide-uitstoot van nieuwe auto's te beperken. De EU wil in 2020 de uitstoot van broeikasgassen met twintig procent verminderen.

De SP pleit voor een limiet van 120 gram CO2 per kilometer. Niet pas in 2020, maar al in 2012. De SP-ambitie gaat verder, want de partij wil in 2020 een limiet van 95 gram CO2 per kilometer bereikt hebben. Kartika Liotard: 'De technische kennis en vaardigheden om dit te verwezenlijken is al aanwezig bij autofabrikanten, maar toch vindt de auto-industrie deze doelstellingen te scherp.'

Diverse Europarlementariƫrs zijn - ingefluisterd door lobbyisten van de auto-industrie - met voorstellen gekomen om de limiet op te trekken naar 130 gram CO2 per kilometer in 2015. Ze zien ook graag dat overtredingen van de limiet lichter worden beboet. De SP vindt dat het voorstel van de Europese Commissie voor een boete voor de fabrikanten van 95 euro per overschreden gram CO2 per kilometer per auto voldoende is, maar de auto-industrie heeft weten te bereiken dat er nu wijzigingsvoorstellen klaarliggen die dit bedrag willen verlagen tot 50 euro. Liotard: 'De invloed van de autolobby heeft dit voorstel erg verzwakt. Ik vind dat niet te verteren', aldus het SP-Europarlementslid.

Interessant detail is dat rapporteur Sacconi van de sociaaldemocratische fractie deze week nog in een onderonsje met de christendemocratische fractie een compromis heeft gesloten dat het voorstel afzwakt, terwijl er al een eerder sterker compromis op tafel lag, overeengekomen met alle fracties. Christendemocraten en sociaal democraten (zeg maar CDA en PvdA) hebben de macht in Brussel. Het zal dus donderdag een interessante stemming worden, vindt de SP.

----------------------------

Noot voor de redactie,