Gemeente Apeldoorn

Koninklijke Onderscheiding voor de heer C.B. Braakman uit Apeldoorn

De heer C.B. Braakman ontving woensdag 24 september 2008 uit handen van Loco-burgemeester ir. F.A. Spoelstra de versierselen behorende bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dit gebeurde tijdens het afscheid na 20 jaar trouwe dienst van woningcorporatie de Woonmensen.

Carel Braakman is ruim 20 jaar lang hét gezicht geweest van woningcorporatie de Woonmensen en de voorgangers van de Woonmensen. Als directeur heeft Carel Braakman zich met hart en ziel ingezet voor het genereren van woningbouw op maat, voor iedere beurs.

Vanuit zijn rol als directeur van de Woonmensen heeft Carel Braakman zich ingezet voor:
- de samenwerking met de Stichting de Passarel
- de samenwerking met de stichting Philadelphia

Daarnaast was/ is Carel Braakman:

- samen met Wisselwerk oprichter en initiator van Pluspunt Beekpark Apeldoorn,
- penningmeester van de stichting Kanaalconcerten Apeldoorn
- voorzitter van de Belangenvereniging Matenhoek

Einde persbericht