Partij van de Arbeid

Den Haag, 24 september 2008

Vragen van de leden Smeets en Besselink (beiden PvdA) aan de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Justitie

over de omslachtige werkwijze van de IND ten aanzien van kennismigranten


1. Herkent u het beeld van grote bedrijven dat men een omslachtiger weg moet bewandelen, omdat de IND geen verblijfsaantekening meer afgeeft voor kenniswerkers die voor periodes korter dan drie maanden naar Nederland komen? Zo nee, waarom niet?


2. Deelt u de zorg dat kenniswerkers die kunnen kiezen uit verschillende landen, minder snel geneigd zullen zijn om naar Nederland te komen waardoor Nederland achterstand oploopt? Zo nee, waarom niet?


3. Bent u bereid om de procedures voor kenniswerkers, waar nodig, te versnellen en/of te aan te passen?


4. Op welke wijze kan de informatievoorziening hierover van de IND nog verbeterd worden?

Chantal Linnemann
Publieksvoorlichter

Tweede Kamer-fractie Partij van de Arbeid
Plein 2
K 118
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
Tel: 070 318 2703
Fax: 070 318 2800
c.linnemann@tweedekamer.nl