Senternovem


24-09-2008 | Het Verzilveren van KleurenKapitaal

Het programma Kleurenkapitaal maakte een verrassende combinatie van de thema's natuur, milieu, duurzame ontwikkeling en interculturalisatie. Het programma is in 2006 van start gegaan met 17 partnerorganisaties en 7 deelprojecten. Begin dit jaar is het programma afgerond met een sprankelende slotbijeenkomst. Kenmerkend voor KleurenKapitaal was het grote aantal partners dat betrokken was en de overtuiging en gedrevenheid waarmee deze partners zich inzetten voor het programma. Van het programma is door TNO in opdracht van Leren voor Duurzame Ontwikkeling en de provincie Zuid-Holland een Learning History opgesteld.
logo kleurenkapitaal De verschillende deelnemers aan Kleurenkapitaal wilden ook na afronding van het programma samen verder. Om te leren van alle activiteiten en persoonlijke ervaringen van de partners en deelnemers aan KleurenKapitaal, heeft TNO daarom een Learning History opgesteld over het programma. De Learning History geeft de belangrijkste momenten weer uit KleurenKapitaal en ook de leerervaringen die verschillende betrokkenen tijdens dit programma hebben opgedaan. Na het opstellen van de Learning History is deze met alle partners besproken tijdens een workshop.

Eén van de conclusies uit KleurenKapitaal is dat de kleurrijke oogst en de nieuwe of versterkte contacten de betrokken partners geïnspireerd heeft om verder te willen gaan met de tot nu toe opgebouwde (leer)ervaringen. De thema's natuur, milieu, duurzame ontwikkeling en interculturalisatie zijn nog steeds actueel.

De Slotbijeenkomst in februari 2008 bood de ruimte om alvast met elkaar vooruit te kijken en ideeën te verzamelen voor een vervolg op KleurenKapitaal. Ook tijdens het opstellen en bespreken van de Learning History was volop gelegenheid om vanuit de leerervaringen die KleurenKapitaal heeft opgeleverd, de stap naar de toekomst te zetten. TNO heeft op basis hiervan ook een advies gemaakt voor de vormgeving van het vervolg van Kleurenkapitaal.

Momenteel organiseert het IVN een zogenaamd strategietraject om het vervolg op KleurenKapitaal vorm te geven. Aan dit strategietraject doen niet alleen de huidige partners van KleurenKapitaal mee, ook kunnen andere geïnteresseerden en mogelijk toekomstige partners deelnemen en meedenken.

Bron

De learning history is te vinden bij de publicaties op deze website. Op de website van het CompetentieCentrum
Transities, www.transitiepraktijk.nl (doorklikken op `learning histories'), kunt u meer voorbeelden van learning histotries vinden. Voor meer informatie over Learning Histories kunt u contact opnemen met Elsbeth Roelofs, elsbeth.roelofs@tno.nl
Contact

Nieuwsgierig naar KleurenKapitaal en het strategietraject? Kijk op www.kleurenkapitaal.nl of neem contact op met Marjon Vlug, marion.vlug@kleurenkapitaal.nl

Meer informatie

Learning historie: Het verzilveren van KleurenKapitaal