Ingezonden persbericht


Persbericht

Den Haag, 24 september 2008

Beeldmateriaal "het nieuwe werken" van studenten Haagse Hogeschool te zien op internet.

"Innovatie in bedrijfsleven is gebaat bij gesprekken tussen studenten en de drijvende krachten achter innovatie in het bedrijfsleven: dat maakt het werk van deze studenten duidelijk". Dit stelde dhr. de Ruiter, directeur van de Academie voor ICT en Media van De Haagse Hogeschool, tijdens de opening van het gelijknamige seminar. Samen met EPN | Platform voor de Informatiesamenleving,TNO , Microsoft en Atos Origin ontwikkelde de Academie dit jaar een minor (een verdiepingsblok van 10 weken voor ouderejaars studenten) waarin studenten van de Academie voor ICT en Media in gesprek werden gebracht met toekomstverkenners van TNO en met innovators uit het bedrijfsleven: mensen die zelf ervaring hebben met nieuwe vormen van werken. Studenten kregen de opdracht deze informatie te verwerken en te visualiseren hoe zij over 10 jaar zelf denken te werken. Tijdens het afsluitende seminar, dat op 23 september plaatsvond, konden de genodigden workshops bijwonen over de toekomst van werk en in gesprek gaan met de studenten over het beeldmateriaal.

"Nu ook in het MKB de rol van ICT steeds prominenter wordt en gegevensstromen worden gedigitaliseerd zal de ingrijpende omwenteling die vele internationals inmiddels doormaken zich ook gaan uitstrekken tot in het MKB" aldus dhr. de Ruiter. "Studenten van opleidingen als die van de Academie voor ICT en Media zullen deze bedrijven oprichten, leiden en helpen om te innoveren. Het is onze taak, om ze op die rol voor te bereiden. Onze studenten moeten deze ontwikkelingen kunnen herkennen en betekenis kunnen toekennen aan veranderingen. De minor die deze studenten hebben doorlopen, over het nieuwe werken, is een voorbeeld hoe dat kan: innovators en visionairs in gesprek brengen met studenten en ze op een creatieve manier laten omgaan met die informatie. Zowel voor de sprekers als voor de studenten is dat inspirerend" .

Op verschillende plaatsen op internet is het beeldmateriaal dat de studenten hebben gemaakt inmiddels te zien. Een aantal zeer geslaagde voorbeelden zijn te vinden op:
· http://www.youtube.com/watch?v=R_nAojGcj88
· http://www.melanievergeer.nl/dot18/


· http://www.youtube.com/watch?v=Zgou0EVA2OE

Het afsluitende seminar vond op 24 september plaats op de Haagse Hogeschool, onder leiding van dagvoorzitter Han van der Zee, hoogleraar Information Management, Universiteit van Tilburg en Executive Partner Atos Origin. Workshops tijdens het seminar werden gegeven door Ruud de Jong (Director Developer & Platform Enthousiasm, Microsoft Nederland), Jan Krans (Business Development Manager ECM, Atos Origin) en Marielle Nijsten van TNO Informatie- en Communicatietechnologie.

EPN | Platform voor de informatiesamenleving
Zeestraat 80/82
2518 AD Den Haag
Telefoon: 070-4277622
E-mail: info@epn.net