Hoogheemraadschap van Rijnland


Rijnland bekend

Kandidaten waterschapsverkiezingen Rijnland bekend

Het stembureau van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft vanochtend de kandidatenlijsten voor de waterschapsverkiezingen officieel vastgesteld. Daarnaast is door loting ook de volgorde van de partijen op het stembiljet bepaald.

Tijdens de zitting van het stembureau is een procesverbaal opgemaakt waarin alle kandidaten van de verschillende partijen bekend zijn gemaakt. Daarnaast is door loting de volgorde bepaald. Voor het hoogheemraadschap van Rijnland ziet dit er als volgt uit:


1. CDA

2. Lijst Wil van Aken

3. Algemene Waterschapspartij

4. VVD

5. Water Natuurlijk

6. ChristenUnie-SGP

7. Lokaal Belang in Regionale Samenwerking
8. P.v.d.A

9. PVDD

In totaal zijn er negen lijsten met een totaal van 116 kandidaten vastgesteld. De verdeling man-vrouw is hierbij 97-19. Op de meest verkiesbare plaatsen van elke lijst (de top 4) staan in totaal 9 vrouwen, zijnde 25%.

Kandidaatstelling Rijnland (pdf)

'Droge voeten, schoon water!'