NEN


CEN Workshop voor de exploitatie van zakenvliegtuigen

woensdag 24 september 2008, 10:55

De Europese instantie voor veiligheid in de luchtvaart, EASA (European Aviation Safety Agency), gaat wettelijke regels opstellen voor het niet-commerciële vliegverkeer met zakenvliegtuigen. Bij deze regels wil de EASA zoveel mogelijk verwijzen naar bestaande praktijkregels die binnen de branche zijn opgesteld en worden toegepast. Voorwaarde is dat deze praktijkregels beschikbaar worden gesteld door een erkende Europese normalisatie-instelling.

Om dit te bewerkstelligen hebben de Europese en internationale organisaties voor het zakenvliegverkeer, de EBAA (European Business Aviation Association) en de IBAC (International Business Aviation Council) aan CEN voorgesteld om hun praktijkregels om te zetten in een CWA (CEN Workshop Agreement). In een later stadium zal worden overwogen om deze CWA om te zetten in een volwaardige Europese norm.

De praktijkregels van de EBAA en de IBAC zijn op wereldwijd niveau opgesteld en worden momenteel uitgegeven als IS-BAO (An International Standard for Business Aircraft Operations). Dit document is bedoeld voor de exploitant van zakenvliegtuigen, dus bijv. een vliegbedrijf van een grote onderneming voor het vervoer van personeel en hun gasten. De regels hebben betrekking op het management van het vliegbedrijf, opleiding en training van personeel, exploitatie en onderhoud van vliegtuigen en bijbehorende uitrusting, veiligheid van passagiers en bemanning e.d.

CEN heeft een Workshop (CEN/WS 50 Business Aicraft Operations) ingesteld voor het opstellen van deze CWA. De eerste bijeenkomst van de Workshop zal plaatsvinden op 20 november 2008 in Brussel. Deelname aan de Workshop staat open voor alle belanghebbende partijen. Het secretariaat van deze Workshop is toegewezen aan NEN. Aanmelden voor deelname kan bij ir. Job Landré, e-mail job.landre@nen.nl, secretaris van CEN/WS 50. Aanvullende informatie is te vinden in het Business Plan van CEN/WS 50.