Ingezonden persbericht

24 september 2008

NVPB pleit voor professionele aanpak rattenbestrijding

Wering en preventie blijven van groot belang om overlast van ratten en andere plaagdieren te voorkomen, zo stelt de NVPB, de Nederlandse Vereniging voor Plaagdiermanagement Bedrijven. De branchevereniging onderschrijft daarnaast de toegevoegde waarde van natuurlijke methoden, waaronder de inzet van roofvogels, met name in agrarische gebieden. Helaas is dat in ons land niet voldoende en blijft actieve bestrijding met bijbehorende middelen noodzakelijk. Professionele bestrijders zorgen ervoor dat het lijden van plaagdieren tot een minimum wordt beperkt.

Ratten en andere plaagdieren worden onder meer bestreden met zogenaamde 'multifeeds'. Pas nadat de dieren meerdere doses van deze middelen binnenkrijgen, doet de dood zijn intrede. Een wrede situatie, zo stellen wetenschappers aan de Universiteit van Wageningen, volgens het Telegraaf-artikel 'Rattenbestrijding bij de beesten af' van zondag 21 september jl. "De keerzijde van de keuze die wij als samenleving hebben gemaakt", zo stelt Rein Jonker, woordvoerder van de NVPB, in reactie op het artikel. "In ons land laten we de bescherming van de mens nu eenmaal prevaleren boven die van plaagdieren. Middelen met een acute werking, zoals deze vroeger waren toegestaan, zijn juist vanwege die gezondheidsrisico's verboden." Voor gebruik in gebouwen zijn er al langere tijd zogenaamde 'single feeds' beschikbaar, waarbij een enkele inname voldoet. Het knaagdier voert hierbij echter een vergelijkbare doodstrijd. Deze middelen mogen bovendien alleen binnen worden gebruikt. Het risico dat andere dieren als vogels en egels ermee in aanraking komen en sterven, wordt als onacceptabel beschouwd. Professionele bestrijders maken tegenwoordig ook regelmatig gebruik van de zogenaamde klapval, een moderne uitvoering van de ouderwetse houten muizenval. Nadeel hiervan is dat vallen met grote regelmaat moeten worden gecontroleerd en geleegd. Bovendien worden de dieren niet in alle gevallen direct gedood. Voor de bestrijding van grote populaties ratten en muizen is deze methode daarom minder geschikt. Alternatieve en meer natuurlijke methoden waaronder de inzet van roofvogels kunnen volgens Jonker weliswaar van waarde zijn in een agrarische omgeving, maar bieden in de verstedelijkte gebieden geen soelaas.

Voorkomen
De NVPB benadrukt het belang van wering en preventie. "Onze aanpak en die van onze leden is met name gericht op het voorkomen van overlast, onder meer door onderzoek en inspectie", aldus Jonker. "De aanwezigheid van plaagdieren kan dan niet alleen tijdig worden geconstateerd, ook mogelijke oorzaken kunnen direct in kaart worden gebracht. Bouwkundige wering, verbetering van hygiëne en zorgvuldige opslag- en ingangscontrole spelen een grote rol in het voorkomen van plaagdieren. Is er sprake van concrete overlast, dan rest eigenlijk alleen nog de professionele bestrijder. Met zijn kennis en ervaring weet hij als geen ander hoe deze plaagdieren snel en effectief kunnen worden bestreden. Met oog voor de veiligheid van de directe omgeving en de geldende regels als leidraad. Daar staan wij voor."

Noot voor de redactie (

Ingezonden persbericht