Gemeente Oost-Gelre

Sociaal Werkvoorzieningschap Hameland
24 september 2008

--Persbericht-

De gemeente Oost Gelre en het sociale werkvoorzieningschap Hameland zijn overeengekomen om de mogelijkheden voor een strategische samenwerking op het gebied van het beheer van de openbare ruimte verder te onderzoeken. Daarmee is een volgende stap gezet in de samenwerking tussen beide partijen.

Woensdag 24 september heeft het Algemeen Bestuur van Hameland haar goedkeuring gegeven aan het uitwerken van een scenario waarin een strategische samenwerking onderzocht wordt. Het bestuur is van mening dat verdere strategische samenwerking tussen Hameland en gemeenten mogelijk past in de koers die Hameland heeft uitgezet om samenwerking met bedrijfsleven en overheden te bevorderen.

Eerder dit jaar had het College van B&W van de gemeente Oost Gelre, overeenkomstig het Raadsprogramma 2005-2009, al opdracht gegeven aan een ambtelijke werkgroep om voorstellen uit te werken voor een publiek private samenwerking tussen Hameland en Oost Gelre. Het college heeft zich uitgesproken voor het nader onderzoeken van de variant waarbij sprake is van een publiek private samenwerking tussen Oost Gelre en bij voorkeur Hameland.

Door dit te onderzoeken maakt het bestuur van Hameland nu de weg vrij om de variant van een publiek private samenwerking verder uit te werken. Later dit jaar worden de uitkomsten van deze uitwerking verwacht en zal besluitvorming plaatsvinden. De samenwerking zal betrekking hebben op het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte zoals groenvoorziening en wijkonderhoud.

Einde persberichtGemeente Oost-Gelre