Nederlandse Kano Bond


18 april 2008

Workshop Instructievaardigheden¸ waarnemingsvaardigheden en evaluatievaardigheden.

De NKB organiseert op de zondagen 2¸ 16 en 30 november een drie daagse workshop met als doelstellingen het leren of verbeteren van instructievaardigheden¸ waarnemingsvaardigheden en evaluatievaardigheden in een zo ontspannen en open mogelijke sfeer.

De hoofdsponsor is Outdoor Valley in Bergschenhoek die de benodigde faciliteiten beschikbaar stelt. Door deze sponsoring kunnen we de prijs voor de deelnemers op een alleszins acceptabel niveau houden en het beschikbare geld maximaal inzetten voor kwaliteit.

De hoofddocent is een ervaren CIOS docent die wordt bijgestaan door een aantal bekende en minder bekende medewerkers.

De organisatie van de workshop is deels in een klassieke classroom setting en deels in een echte workshop setting. De basis van didactiek en methodiek wordt uitgelegd¸ er worden voorbeelden gegeven met en zonder deelnemers participatie en daarna wordt er groepsgewijs geoefend.

Bij de oefeningen zijn er per groep een aantal deelnemers in de rol van leerlingen op het water¸ een aantal op het land en een deelnemer die instructie geeft. De opdrachten worden op de eerste bijeenkomst uitgereikt. De groep op het land noteert wat men waarneemt en na afloop wordt de les geëvalueerd door de waarnemers op het land en de leerlingen op het water. Ook is het de bedoeling dat op basis van waarnemingen conclusies en aanbevelingen voor verbeteringen worden geformuleerd.

Dit systeem rouleert en het is bedoeling dat na afloop iedereen een keer instructie heeft gegeven.

Bij het huidige opleidingssysteem ligt de nadruk sterk op eigen initiatief.

Voor deelnemers aan deze workshop wordt dan ook vooraf verwacht dat men zich voorbereid. De belangrijkste voorbereiding is dat men vooraf uit het Leerboek Niveau 3 een aantal hoofdstukken heeft bestudeerd. Hoe beter men zich voorbereidt¸ hoe meer men leert op een workshop. Het is nog altijd zo dat men gemakkelijker nieuwe zaken begrijpt en aanleert als de materie deels een feest van herkenning is dan wanneer alles nieuw is en men moeizaam nieuwe begrippen probeert onder de knie te krijgen.

Van de workshop zullen video opnamen worden gemaakt. De bedoeling is dat deelnemers na afloop een kopie van de video opnamen krijgen thuisgestuurd.


- Workshop Instructievaardigheden (extra informatie)
- Inschrijf formulier

Contact persoon:
Nadere informatie kan men opvragen bij Arie Kreuk¸ telefoon 0182-518258 of per e-mail. Het e-mail adres is ariekreuk@concepts.nl.

NKB Bondsbureau
Postbus 2656
3430 GB Nieuwegein
030 7513750 / info@nkb.nl
Copyright