Friese waterschappen

Fryslân TV

Documentaire over water Omrop Fryslân TV

maandag, 27 oktober 2008

`Wiet lân, droege fuotten'

Omrop Fryslân-documentaire over de klimaatveranderingen

Zondag 2 november 2008 om 14.00 uur op Nederland 2

Een zeespiegel die de komende 100 jaar met meer dan een meter kan stijgen en steeds zwaardere buien die voor grote wateroverlast zorgen. Het zijn de gevolgen van de opwarming van de aarde waardoor het weer hier natter en onstabieler wordt. De documentaire 'Wiet lân, droege fuotten' (nat land, droge voeten) van Omrop Fryslân TV gaat in op de gevolgen van de klimaatveranderingen. Wat is nodig om in Fryslân ook in de toekomst droge voeten te houden? Hoe hoog moeten de zeedijken worden en wat is nodig om de Friese boezem klimaatproof te maken? Hoe zorg je voor een goede afweging tussen het belang van natuur, landbouw en bewoond gebied?

'Wiet lân, droege fuotten' geeft een schets van het pakket aan maatregelen, dat provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân tegen het overstromingsgevaar wil nemen. Zo moet bij Lauwersoog een nieuw gemaal worden gebouwd dat Fryslân per seconde van 200.000 liter water kan verlossen, mocht de Friese boezem het water niet langer kunnen opvangen. Toch zorgt het wegpompen van water ook voor complicaties, want Friese natuurgebieden hebben net een tekort aan water.

Het voortbestaan van het Waddengebied als rust- en foerageergebied voor vogels en zeehonden komt ook aan de orde. Want de zeespiegelstijging kan wel eens tot gevolg hebben dat de zandbanken definitief in zee verdwijnen. Mocht dit scenario uitkomen, dan gaat een uniek natuurgebied in de wereld verloren.

`Wiet lân, droege fuotten' is de eerste aflevering van een tweeluik in het kader van de campagne 'Fryslân leeft met water'. De documentaire is mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. De uitzending is zondag 2 november 2008 op Nederland 2 om 14.00 uur en wordt herhaald op Nederland 2 op zaterdag 8 november om 12.25 uur. De uitzending is ook te zien op zondag 2 november op Omrop Fryslân (18.00-18.30 uur, nogmaals te zien de hele avond en nacht eenmaal per uur).

Een week later, op 9 november, wordt in aflevering 2 ingegaan op de Friese ambitie om het Europee kenniscentrum te worden op het gebied van watertechnologie. De uitzending is vanaf maandag 3 november ook via http://www.omropfryslan.nl/ en http://www.uitzendinggemist.nl/ te zien.