Stadsdeel Amsterdam-Noord

Eerste paal nieuwe brede school Mgr. Bekkers

Op vrijdag 17 oktober hebben de leerlingen van de mgr. Bekkersschool de eerste paal voor de nieuwbouw van de nieuwe brede school aan de Volendammerweg 160 geslagen. Portefeuillehouder onderwijs, Chris de Wild Propitius, en voorzitter van ASKO, de heer ir. R.J.M. Nagel, waren daarbij aanwezig. De mgr. Bekkersschool is een brede school met ruimte voor onderwijs, sport, ontmoeting en opvang. De school wordt gebouwd in opdracht van het schoolbestuur ASKO en het stadsdeel Amsterdam-Noord

De nieuwe brede school gaat voor de kinderen van Nieuwendam-Noord veel betekenen, ook buiten schooltijd. Naast de leslokalen, komt er een voorschool, een ouderkamer, een ontmoetingsruimte en een dubbele gymzaal die na schooltijd als sportbuurtzaal gebruikt kan worden. De school zal in september 2009 in gebruik worden genomen. Sportbuurtwerk wordt betrokken bij de activiteiten voor de buurt in de sportbuurtzaal.

Het nieuwe schoolgebouw komt op de plaats van de huidige mgr. Bekkersschool te staan, die inmiddels is gesloopt. De nieuwe brede school is een ontwerp van Frencken Scholl architecten uit Maastricht. Bouwmaatschappij (Visser en Mol B.V) realiseert de school.

Er waren zo'n 280 kinderen aanwezig die, toen de paal geslagen was, ballonnen hebben opgelaten. Het feest werd opgevrolijkt door een enthousiaste Surinaamse trommelband.

Na afloop konden alle genodigden nagenieten met een drankje en een hapje.

Het slaan van de 1e paal wordt op zondag 2 november om 11 uur op SALTO TV uitgezonden.