Ingezonden persbericht


Persbericht, 31 oktober 2008 2008/50

Zuiderzeemuseum onthult sculptuur Caspar Berger

Op 2 november onthult het Zuiderzeemuseum Torso ZZM van Caspar Berger. De beeldhouwer vervaardigde het beeld in opdracht van het museum. Hij liet zich hiervoor inspireren door de Torso Belvedere.

De opdracht aan Berger was de vervaardiging van een brons dat symbool staat voor het nieuwe Zuiderzeemuseum: een moderne instelling met hedendaagse museale waarden, diep geworteld in erfgoed en geschiedenis. Uitgangspunt voor het ruim tweehonderd kilo wegende beeld was de Torso Belvedère, een van de belangrijkste symbolen in de beeldende kunst, zoniet de kunst zelve. De gedraaide houding en de musculatuur werden vele malen gekopieerd, onder andere door Michelangelo en Raphael. Berger maakte een gipsafgietsel van de originele torso en spande daarover een 100% afgietsel van zijn eigen huid.

Larger than life

Eerder dit jaar maakte Annick Vroom de film Larger than life over de ontwikkeling van het concept voor dit kunstwerk en het gedachtegoed van de museumdirectie. De reis voert de beeldhouwer en de museumdirecteur langs steden in Italië, het land waar Caspar Berger zijn inspiratie vandaan haalt en waar een favoriet museum van directeur Erik Schilp te vinden is.

Caspar Berger

Beeldhouwer Caspar Berger studeerde in 1992 af aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Sinds tien jaar werkt hij voornamelijk in brons. Hij haalt veel van zijn inspiratie uit de Italiaanse hoogrenaissance en transformeert deze taal naar het heden. Berger geeft zijn ideeën vorm met siliconen afgietsels van modellen en afgietsels van zijn eigen huid.

BankGiro Loterij
Dankzij de bijdrage van de BankGiro Loterij is het project van Caspar Berger mogelijk gemaakt. De BankGiro Loterij steunt organisaties die werken aan verrijking en behoud van cultureel erfgoed. Zij is daarmee dé cultuurloterij van Nederland. Deelnemers aan de BankGiro Loterij brachten in 2007 ruim 106 miljoen euro bijeen. De helft van deze inleg (ruim 53 miljoen euro) is vrij beschikbaar voor financiële steun aan culturele instellingen. Zie voor meer informatie www.bankgiroloterij.nl.

Jubileummanifestatie
Torso ZZM wordt onthuld in het atrium van het museum, als onderdeel van de jubileummanifestatie. Volgend jaar krijgt het beeld een vaste centrale plek op de binnenplaats. Tijdens de manifestatie voor de zestigste verjaardag van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen staat de vernieuwde museumaanpak centraal. Van oudsher conserveerde dit cultuurhistorische museum het verleden van de Zuiderzee, met als prioriteit de periode 1880-1932. Die periode en regio zijn nu losgelaten. Het museum zoekt de wereld op en toont hoe Nederlandse tradities en geschiedenis terugkeren in de hedendaagse Nederlandse kunst, cultuur, ontwerp, erfgoed en design. Het heden bepaalt immers de betekenis van het verleden. Naast cultuurgeschiedenis zijn beeldende kunst en vormgeving nu de belangrijkste aandachtsgebieden in het beleid. Het Zuiderzeemuseum richt zich op het beste van de Nederlandse kunst en vormgeving, tegen de achtergrond van Nederlandse geschiedenis, cultuur en erfgoed.

Kijk voor het volledige jubileumprogramma op www.zuiderzeemuseum.nl/jubileum.


---

Noot voor de redactie,