European UnionBrussel, 31 oktober 2008

Europese Jeugdweek 2008: de toekomstige uitdagingen voor de jeugd bovenaan de agenda

De toekomstige uitdagingen waarmee jongeren worden geconfronteerd, staan bovenaan de agenda van de vierde Europese Jeugdweek die van 2 tot en met 9 november 2008 wordt gehouden. Overal in Europa zal een ongekend aantal politieke debatten en culturele en andere evenementen worden georganiseerd en in Brussel zullen ongeveer 200 geselecteerde jongeren aan talrijke activiteiten deelnemen.

Er zullen honderden evenementen en activiteiten worden georganiseerd in alle landen die aan het EU-programma Jeugd in actie deelnemen. Dat gaat van politieke debatten op lokaal, regionaal en nationaal niveau, waar jonge Europeanen zullen discussiëren over de toekomstige uitdagingen voor de jeugd, tot culturele evenementen en activiteiten die verband houden met het Europees Jaar van de interculturele dialoog 2008.

Het evenement in Brussel wordt in nauwe samenwerking met het Europees Jeugdforum georganiseerd. De jongeren die door de nationale jeugdraden en het Jeugdforum zijn geselecteerd, zullen met de EU-instellingen van gedachten wisselen over de uitdagingen die de jeugd te wachten staan, met als hoogtepunt op 6 november een politieke discussie met commissaris Ján Figel' en andere vertegenwoordigers van de Europese Commissie en met leden van het Europees Parlement. Deze debatten zijn een belangrijk onderdeel van het overleg tussen de Commissie en de jongeren dat de herziening van het beleidskader voor samenwerking in jeugdzaken in het voorjaar 2009 moet voorbereiden.

Over de Europese Jeugdweek 2008 zei Ján Figel', Europees commissaris van Onderwijs, Opleiding, Cultuur en Jeugdzaken: "De Commissie vindt het belangrijk om met jongeren te overleggen over zaken die voor hen van groot belang zijn. Ik ben onder de indruk van het ongekende aantal activiteiten die overal in Europa worden georganiseerd. Dankzij deze activiteiten zal de stem van de jeugd worden gehoord, voordat wij met de herziening van het samenwerkingskader voor jeugdzaken op Europees niveau beginnen. De Jeugdweek is ook een goede gelegenheid om aandacht te schenken aan het twintigjarig bestaan van de EU-jeugdprogramma's, waaraan al meer dan anderhalf miljoen jongeren hebben deelgenomen. Ik verheug mij erover dat deze jongeren dankzij onze jeugdprogramma's nieuwe vaardigheden hebben verworven en onschatbare interculturele ervaring hebben opgedaan."

De activiteiten die door de agentschappen van het programma Jeugd in actie en door hun lokale partners in de verschillende landen worden georganiseerd, zullen bijdragen aan de verwezenlijking van de algemene doelstelling van de Europese Jeugdweken, namelijk: de jongeren een platform en de gelegenheid bieden om te participeren en hun stem te laten horen.

De Commissie heeft de Europese Jeugdweken in 2003, 2005 en 2007 georganiseerd en doet dit nu regelmatig om de 18 maanden.

Een van de activiteiten in Brussel is de European Youth Celebrations op 5 november, een bijdrage van de jeugd aan het Europees Jaar van de interculturele dialoog 2008. Bij deze viering zullen 33 projecten elk een land vertegenwoordigen dat aan het programma Jeugd in actie deelneemt en zij zullen op een bijzondere tentoonstelling worden gepresenteerd. Voor de beste zeven projecten uit verschillende categorieën zullen trofeeën worden uitgereikt in aanwezigheid van commissaris Ján Figel'. Met de European Youth Celebrations wordt ook het succes van twintig jaar jeugdprogramma's gevierd.