Wereld Natuur Fonds Nederland

Persuitnodiging
27 oktober 2008

Duik mee op 2 november voor de wonderen van de zee

Ongeveer duizend volwassenen en kinderen duiken zondag 2 november om 14.00 uur de ijskoude Noordzee in vanaf het strand van Zandvoort. Hiermee laten zij zien dat ze zich willen inzetten voor de wonderen van de zee. De WNF-Center Parcs Herfstduik is een initiatief van het Wereld Natuur Fonds (WNF) in samenwerking met Center Parcs. De presentatie is in handen van Gaston Starreveld, ambassadeur van de Nationale Postcodeloterij.

U bent van harte uitgenodigd om verslag te doen van dit evenement.

Programma:

12:30 uur: Ontvangst in lobby Strandhotel Center Parcs, Trompstraat 2, 2041 JB, Zandvoort

13:25 uur: Welkom door Wereld Natuur Fonds en Center Parcs

13:35 uur: Warming up, verkleden en opblazen zwemband

13:50 uur: Duikers gaan richting strand, voorafgegaan door dweilorkest en Gaston Starreveld

14:00 uur: Herfstduik

14:20 uur: Omkleden en koek en zopie

14:30 uur: Prijsuitreiking

15:00 uur: Einde

De Herfstduik staat dit jaar in het teken van de wonderen van de zee. Drie soorten krijgen van het WNF speciale aandacht: de zuidelijke zeeolifant, de blauwe vinvis en de clownsvis. De deelnemers kunnen zich laten sponsoren. Het geld dat zij ophalen gaat naar projecten van het WNF waar deze drie zeewonderen leven. Sponsorformulieren staan op www.wnf.nl/duikmeeinzee.

Aan de duik kan iedereen meedoen. Deelname is gratis. Bij inschrijving ontvangen de duikers - zollang de voorraad strekt - een gratis plonspakket met hieerin een zwemband en een t-shirt. Behalve aandacht vragen voor de zeewonderen maken de deelnemers kans op mooie prijzen. Per 100 duikers stelt Center Parcs een gratis weekend of midweek in een park naar keuze in Nederland ter beschikking. Bovendien krijgt de persoon die het hoogste sponsorbedrag bij elkaar brengt van Center Parcs een VIP-arrangement in één van de parken in Nederland aangeboden.

Wij stellen het op prijs als u van te voren kunt laten weten of u bij de duik aanwezig zult zijn, zodat wij een gratis parkeerplaats voor u kunnen reserveren op het parkeerterrein van het hotel. Uiteraard kunt u (met of zonder kinderen) ook zelf meeduiken. Het Strandhotel ligt vlak achter de Boulevard.

///////////////////

Voor meer informatie en aanmeldingen:

Elly de Vreugd, junior persvoorlichter Wereld Natuur Fonds

Tel 030-6937375 / 06-20362863

evreugd@wwf.nl

Karin van Tilburg, Public Relations Center Parcs

010-4989786

karin.vantilburg@centerparcs.com

Persfoto's van de WNF-Center Parcs Herfstduik komen zondag 2 november aan het eind van de middag rechtenvrij beschikbaar en zijn op te vragen bij Elly de Vreugd, persvoorlichting WNF, 06-20362863. Op maandag 3 november wordt via ANP-Video een videopersbericht verspreid met actuele beelden van de duik.

Aanvullende informatie

Eén dag per jaar tijdens een jaarlijks terugkerend evenement roept het WNF Nederlanders op om zich gezamenlijk in te zetten voor de natuur. De WNF-Center Parcs Herfstduik werd vorig jaar voor het eerst gehouden. Toen namen maar liefst 1.500 mensen een duik in de zee om aandacht te vragen voor de problemen van overbevissing en bijvangst.

Zuidelijke zeeolifant

De zuidelijke zeeolifant is een grappige verschijning in de zee. Ze leven rondom Antarctica, de Antarctische eilanden en de rondom de kust van zuidelijk Zuid-Amerika en de Falkland eilanden. Er is een groot verschil tussen mannetjes en vrouwtjes. De zwaargebouwde mannetjes hebben een soort slurf die ze kunnen opblazen bij het burlen om andere mannetjes te imponeren. In de paartijd zijn ze erg territoriaal. De mannetjes leveren dan onderling zware gevechten. Zuidelijke zeeolifanten zijn goede duikers en duiken gemiddeld naar een diepte van 350 meter. Daarbij blijven ze een half uur onder water. Duiken langer dan een uur en tot meer dan 1.000 meter zijn niet ongewoon.

WNF-project: Valdes, Argentinië.

Blauwe vinvis

Met een maximale lengte van 33 meter en een gewicht van maximaal 190.000 kilo is de blauwe vinvis het grootste zoogdier dat op aarde leeft. Hij maakt ook het hardste geluid van het dierenrijk: meer dan 180 decibel. Door het vele jagen is de populatie drastisch in aantal afgenomen. Sinds het einde van de jacht in 1966 heeft de populatie blauwe vinvissen zich enigszins hersteld. Blauwe vinvissen komen wereldwijd voor en leven gewoonlijk alleen of met een jong. Op plekken waar veel voedsel is opereren ze soms in losse groepen.

WNF-project: Gulf of California.

Clownsvis

Het derde wonder uit de zee dat deelnemers kunnen sponsoren is de clownsvis. Deze anemoonvis met drie duidelijke witte banden op zijn feloranje gekleurde lichaam en zwartgerande vinnen kennen de meeste mensen als het visje Nemo dat de hoofdrol speelt in de gelijknamige Disney-film. Clownsvissen leven samen met een zeeanemoon. Ze houden zich meestal op tussen de van netelcellen voorziene tentakels, waar ze veilig zijn tegen aanvallen van roofvissen. Hun huidslijm zorgt ervoor dat ze zelf niet gestoken worden door de zeeanemoon: de anemoon herkent de vis namelijk niet als 'lichaamsvreemd' en zet bij contact daardoor niet de netelcellen in werking. De drieband anemoonvis jaagt zelf op kleine kreeftachtigen en andere beestjes die hij met een snelle uitval vanuit de anemoon te pakken neemt.

WNF-project: Marine Species Program Indonesia.

For a living planet,

Elly de Vreugd

Wereld Natuur Fonds

Junior Persvoorlichter

Bezoekadres: Driebergseweg 10, 3708 JB Zeist

Postadres: Postbus 7, 3700 AA Zeist

www.wnf.nl

www.panda.org

Tel: 030-6937375

Mobiel: 06-20362863

Fax: 030-6912064