Gemeente Lochem


Koninklijke Erepenning voor muziekvereniging Advendo Lochem

Burgemeester Frans Spekreijse heeft op zaterdag 1 november tussen 15.00 en 16.00 uur een Koninklijke Erepenning overhandigd aan het bestuur van muziekvereniging Advendo in Lochem. Dat gebeurde tijdens de receptie ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Advendo in Zalencentrum Bousema in Lochem.

Advendo is in Lochem een vooraanstaande muziekvereniging en voor de Lochemse bevolking een begrip. Zij speelt een unieke rol door steeds een muzikale invulling te geven aan allerlei activiteiten zoals Koninginnedag, de intocht van Sinterklaas, de intocht van de avondvierdaagse en de huldiging van plaatselijke kampioenen. Ook geeft de vereniging enkele keren per jaar concerten met het harmonieorkest en de drumband in de Lochemse schouwburg en in de open lucht.

Bij de muzikale vorming van de Lochemse jeugd speelt Advendo een belangrijke rol. Jaarlijks worden ongeveer twintig kinderen met blokfluitlessen bij de muziekvereniging bekendgemaakt met muziek. Tevens is Advendo actief lid van de Kring en de Muziekgolf. Deze organisaties brengen de muziekverenigingen in de regio tot elkaar.

Naast het actieve musiceren hebben bestuur en leden van Advendo een eigen onderkomen - boerderij Imenkamp - voor de muziekvereniging gerealiseerd. En dragen zorg voor het onderhoud daarvan. Op initiatief van de muziekverenging is hier tevens een Open Plein gerealiseerd. Dit brandpunt voor lokale verenigingen brengt het verenigingsleven nader tot de buurt en tot overige bewoners van Lochem.