Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

In buitenland: rookvrije horeca zorgt voor daling hartinfarcten Grote gezondheidswinst verwacht door rookvrije horeca

Den Haag, 2 november 2008 - "Als je de effecten van rookvrije horeca in andere landen bekijkt dan is het niet raar om te verwachten dat we in Nederland 500 hartinfarcten minder zullen hebben op jaarbasis", aldus Lies van Gennip, directeur van STIVORO. Zij kijkt uit naar de eerste onderzoeksresultaten waaruit blijkt welke gezondheidswinst de invoering van rookvrije horeca in ons land boekt. Dat rookvrij maken van de horeca enorme gezondheidswinst oplevert, is dus al in verschillende landen aangetoond.

Sinds januari 2005 is het in Italië verboden te roken in restaurants en cafés. In de maanden daarna is het aantal mensen onder de 60 jaar die met een acuut hartinfarct in het ziekenhuis moesten worden opgenomen, met 11 procent gedaald. Lies van Gennip: "Dat is een enorme daling. De Italiaanse artsen geven aan dat de daling vooral onder meerokers te vinden is, namelijk 10 van de 11 procent. We mogen daarom ook een zeer duidelijke afname van het aantal acute hartinfarcten in ons land verwachten. Daarbij mag je ook verwachten dat uit langlopend onderzoek zal blijken dat het een daling van het aantal gevallen longkanker en andere luchtwegaandoeningen tot gevolg zal hebben. "

Cijfers in Schotland (StOPIT) tonen aan dat na invoering van rookvrije horeca in 2006 in een jaar tijd het aantal hartinfarcten en vaatziekten is gedaald met 17%. Voordat rookvrije horeca een feit was, was de daling jaarlijks slechts 3%. In Ierland is sinds de invoering van het rookverbod in 2004 het aantal hartaanvallen met 11% gedaald.

Na ruim een jaar zijn dat soort effecten meetbaar. Zeker is nu al dat de schade door meeroken significant is verminderd in Nederland. Uit recent onderzoek door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat de concentratie fijn stof (PM2.5) in de lucht in de rookvrije horeca gemiddeld negen keer lager is dan toen in deze gelegenheden nog gerookt werd.

Draagvlak onveranderd
Sinds de invoering van rookvrije horeca per 1 juli in Nederland is het draagvlak daarvoor onveranderd ten opzichte van voor de invoering. Uit cijfers over het derde kwartaal 2008 uit het Continu Onderzoek Rookgewoonten uitgevoerd door TNS NIPO in opdracht van STIVORO blijkt dat 57% van de bevolking volledig achter de invoering van de rookvrije horeca staat. Vergeleken met eerder onderzoek van TNS NIPO blijkt dat het draagvlak sinds 2006 onveranderd rond de 60% is.


Noot voor de redactie,

Ingezonden persbericht