Ingezonden persbericht


Utrecht, 2 november 2008

PERSBERICHT

************************

Weer anonieme activisten in vreemdelingenbewaring
Politie Utrecht negeert uitspraken rechtbank

Afgelopen donderdag zijn 15 mensen gearresteerd bij een bezetting van de raadszaal in het gemeentehuis van Soest door de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU). Twee anoniem gebleven activisten zijn vervoglens opgehouden onder het vreemdelingenregime en zullen maandag in vreemdelingenbewaring worden gesteld. De Utrechtse politie lapt daarmee uitspraken van de Utrechtse rechtbank aan zijn laars. De rechter sprak vorig jaar uit dat vreemdelingenbewaring niet gebruikt mag worden om Nederlandse activisten onder druk te zetten alsnog hun naam te geven.

"Hier is sprake van pure intimidatie. Dit is een schoolvoorbeeld van de dagelijkse praktijk van onder druk zetten, waar alle mensen in vreemdelingenbewaring mee te maken hebben. Het is bedoeld om mensen bang te maken en hen vroeg of laat zo murw te maken dat ze instemmen met hun deportatie", aldus Janneke van Beek, die vorig jaar zelf een week in vreemdelingenbewaring zat.

De twee activisten maakten onderdeel uit van een groep van twintig personen die donderdagavond de raadsvergadering in Soest stillegde met de eis dat deze gemeente een recent afgegeven bouwvergunning voor nieuwbouw op Kamp Zeist intrekt, evenals alle andere lopende vergunningen. De gemeente Soest heeft een eigen verantwoordelijkheid om de opsluiting van vluchtelingen tegen te gaan en moet niet klakkeloos achter het landelijke beleid van uitsluiten, opsluiten en uitzetten van vluchtelingen aanlopen.

Vorig jaar augustus werden twee activisten in vreemdelingenbewaring gezet na een blokkadeactie bij Kamp Zeist. Zij vochten dit met succes aan. De vreemdelingenrechter in Utrecht bepaalde dat in dit geval niet tot deze maatregel had mogen worden besloten. Dat de politie in dezelfde regio dit nu weer probeert, getuigt van grove minachting voor het recht en een dubbele moraal van de zogenaamde 'rechtshandhaver'.

AAGU is een verzameling activisten uit Utrecht en omgeving die zich inzet tegen het huidige Nederlandse vluchtelingenbeleid. Speerpunt van de gevoerde acties is de sluiting van Kamp Zeist en het tegengaan van de geplande nieuwbouw van dit detentiecentrum. AAGU werkt vanuit de overtuiging dat iedereen het recht heeft op vrijheid van beweging en op verblijf in het land waar zij of hij wil wonen. De aktiegroep gelooft in open grenzen en een solidaire wereld waarin er genoeg is voor iedereen.

*************************


Ingezonden persbericht