Doop Benjamin van Vollenhoven, 2 november 2008

Benjamin Pieter Floris van Vollenhoven, zoon van Hunne Hoogheden Prins Bernhard en Prinses Annette van Oranje-Nassau, van Vollenhoven, is op zondagmiddag 2 november 2008 in besloten kring gedoopt in de kapel van Paleis Het Loo Nationaal Museum in Apeldoorn.

Dr. A. van der Meiden, theoloog en oud-hoogleraar communicatiewetenschap, ging voor in de doopdienst, die werd gehouden onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Protestanten Bond.

De peetouders van Benjamin zijn Zijne Hoogheid Prins Floris van Oranje-Nassau, van Vollenhoven, mevrouw Claudine Verhulst-van der Ven, mevrouw Isabel Schouten-van Eys en mevrouw Claire Folkerts-Drabbe.

Benjamin is geboren op 12 maart 2008 in Amsterdam.

Noot voor redacties (

RVD Mediafeed