Socialistische Partij

SP Alkmaar :: Weblog

zaterdag 22 november 2008

Afval is voedsel; thema werkbezoek aan Venlo

Hoort bij: 1 door Matt Delahaij om 13:03 uur

De mineralen en andere grondstoffen in onze bodem hebben niet het eeuwige leven. Een benadering om hergebruik vooral bij het bedrijfsleven te promoten, heeft de laatste jaren steeds meer aanhang gekregen. Venlo is zelfs zo ver gegaan om hergebruik als kenmerk van hun gemeente te maken. Vrijdag 21 november is een delegatie van de Alkmaarse Raad naar Venlo geweest om kennis te nemen van hun plannen om het niveau van hergebruik drastisch te verhogen.

Positieve insteek
De insteek die wordt gebruikt is de volgende: als grondstoffen opraken worden ze duurder, daarmee wil je zelf als bedrijf niet geconfronteerd worden. Als tweede wordt gesteld, neem je verantwoordelijkheid naar je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen bij alles wat je maakt en alles wat je bedenkt. Niet richten op korte termijn winst, maar op langetermijn nuttigheid.
Met deze insteek is elk mens met een normaal geweten het hartgrondig eens. Door met bedrijven om de tafel te kruipen en te kijken hoe zij met hergtebruik van grondstoffen en verstandig omgaan met water en energie de aarde , de toekomst van hun nageslacht en de omzet voor hun bedrijf veilig kunnen stellen, is milieu ineens veranderd van een links thema, waar progressieve mensen alles uit de kast moesten halen om de negatieve effecten van de industrialisering terug te dringen, in een algemeen belang dat door iedereen ook zo wordt gezien. Fantastisch toch.

C2C
On der de naam Cradle tot Cradle (C2C) wordt deze benadering onder het voetlicht gebracht. Toen we hier voor het eerst van hoorden dachten we op eerste gezicht dat dit weer zo'n yuppenterm was waar je kromme tenen van krijgt.
Het begrip Cradle to Cradle betekent van de wieg tot de wieg. Het begrip is ontwikkeld bij het bedrijf McDonough Braungart Design Chemistry (MBDC). Zij vervingen het oude begrip `Cradle to Grave' (van de wieg tot het graf) door het `Cradle to Cradle' (C2C) van wieg tot wieg. Het principe is dat door hergebruik de waarde van grondstoffen niet eindig is, maar steeds opnieuw wordt geboren in een nieuw product. Afval is dus voedsel voor nieuwe producten. Nou, al daar miljarden mensen mee geholpen kunnen worden, prima toch.