Socialistische Partij Rotterdam

Verhitte debatten en vrolijke primeur tijdens ledenvergadering

28-01-2009 * Tijdens een ledenvergadering op zondag 25 januari heeft de afdeling Rotterdam een paar belangrijke besluiten genomen. Vooral de discussie over deelname aan de deelraadsverkiezingen leidde tot verhitte debatten. Maar het was ook de vergadering waar de eerste speech van de beoogd SP-lijsttrekker voor de Europese verkiezingen, Rotterdams bestuurslid Dennis de Jong, te horen was.

De twee belangrijkste punten op de agenda van de ledenvergadering van 25 januari waren het verkiezingsprogramma voor de Europese Parlementsverkiezingen en het voorstel van het bestuur om alleen onder strenge voorwaarden mee te doen aan de deelgemeenteraadsverkiezingen van 2010.

Deelraadsverkiezingen

De SP is tegenstander van het huidige bestel van deelgemeentes, deelraden en dagelijks besturen. Vaak is de bijdrage die deelname aan deelraadsverkiezingen kan leveren aan ons politieke werk in de stad beperkt - al kan dat in bepaalde deelgemeenten anders liggen en doen de huidige fracties in Prins-Alexander en Feijenoord hard hun best. Het bestuur wil deelname aan de volgende deelraadsverkiezingen dan ook niet principieel uitsluiten, maar het ook niet stimuleren. Leden die menen dat deelname in hun deelgemeente een goede manier is om verandering te bewerkstelligen zullen dat zelf aannemelijk moeten maken, en aan strenge organisatorische eisen moeten voldoen. Bijvoorbeeld dat er ruim voldoende goede kandidaten zijn om te voorkomen dat er bij een goed resultaat zetels oningevuld blijven. Uiteindelijk gaf na een verhitte discussie een ruime meerderheid van de aanwezige leden hun steun aan het voorstel van het bestuur.

Een beter Europa begint in Rotterdam?

Op 6 juni zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement. Het conceptverkiezingsprogramma van de SP heet 'Een beter Europa begint in Nederland'. De leden bespraken het programma en toonden zich tevreden over de grote lijn en de toon. Op details waren er natuurlijk nog ideeën genoeg. Het bestuur vat de opmerkingen samen en zal ze in de vorm van wijzigingsvoorstellen aan de programmacommissie sturen. De Partijraad zal uiteindelijk het programma moeten goedkeuren.

Een vrolijke primeur tijdens deze discussie was de eerste toespraak van Dennis de Jong. Het Rotterdamse bestuurslid is de beoogd SP-lijsttrekker voor de Europese verkiezingen. Als de Partijraad zijn lijsttrekkerschap goedkeurt, dan wordt Dennis na Erik Meijer de tweede Rotterdamse Europa-lijsttrekker. Een mooie Rotterdamse traditie dus, en voor Dennis reden om voor te stellen: "wat mij betreft zeggen we vanaf nu: een beter Europa begint in Rotterdam!"

Voorzitter Ineke Palm had de beladen discussie over de deelgemeentes afgesloten met de wens dat we er weer sámen tegenaan gaan, om Rotterdam menselijker en socialer te maken. In de geest van die woorden werd er na de vergadering nageborreld en nagepraat.