Politie Brabant-Noord

Politie controleert in wijk

'S-Hertogenbosch, 25-01-2009

s-Hertogenbosch De politie heeft samen met wijkbewoners op 23 januari tussen 18.30 uur en 21.00 uur een controle gehouden in de wijk Hintham Noord

Deze controle maakt onderdeel uit van het najaarsoffensief woninginbraken. In het kader van de campagne 'Samen tegen Inbrekers' zijn bij deze controle burgers betrokken. Zij informeren hun wijkgenoten over het doel van de controle en leggen uit hoe burgers kunnen helpen de inbrekers een halt toe te roepen. Op de Beatrixstraat werden in totaal 88 voertuigen gecontroleerd.

Waarom deze wijk

In de wijk Rosmalen Zuid is de afgelopen maand 9 maal ingebroken. In 2008 is in totaal 88 keeringebroken.

Het offensief

Inbrekers blijken vooral in de donkere maanden, als de avonden vroeg vallen, toe te slaan. De politie is de komende maanden dan ook extra alert op woninginbrekers. Dit omvat onder andere het extra in de gaten houden van de bij de politie bekende inbrekers en het houden van extra surveillances in wijken waar veel wordt ingebroken.

Oproep aan inwoners

De politie doet een oproep naar alle inwoners om te helpen bij het voorkomen van woninginbraken. Bewoners worden opgeroepen verdachte personen, vreemde autos of situaties die zij niet vertrouwen direct te melden bij de politie via 0900-8844. Daarnaast kunnen burgers preventieve maatregelen nemen zoals het zorgen voor degelijk hang- en sluitwerk en de woning goed afgesloten achterlaten als zij weggaan. Voor burgers is een speciale website opgericht: www.samentegeninbrekers.nl. Hierop kan men terecht voor meer informatie over de verschillende politieacties, het nemen van preventiemaatregelen en nieuws rondom het offensief woninginbraken.

Bij de controle in de wijk Hintham werden 5 politieagenten ingezet, waaronder een aantal politievrijwilligers. Bij deze controle waren in totaal 2 burgers betrokken. 2 preventiemedewerkers waren aanwezig om geinteresseerden ter plekke meer informatie te geven over preventiemaatregelen. De komende maanden houdt de politie meer van dergelijke controles in de regio Brabant-Noord.