Trots op Nederland

Nieuws

Vrijheid van meningsuiting is essentieel voor een vrije samenleving

TrotsopNederland is geschokt door het oordeel van het Openbaar Ministerie om Geert Wilders te vervolgen voor discriminatie, belediging en het aanzetten tot haat jegens moslims.

TrotsopNederland vindt het cynisch dat een praktijk die in streng islamitische landen schering en inslag is, namelijk het vervolgen en onderdrukken van onwelgevallige meningen, ingang vindt in het van oorsprong vrije Nederland. TrotsopNederland vindt dat een te betreuren en gevaarlijke ontwikkeling.

Nederland is groot geworden door het accepteren van een pluriformiteit van meningen. We mogen er trots op zijn dat Nederland eeuwenlang voor deze traditie heeft gestaan. Nederland was bijvoorbeeld toevluchtsoord voor de in Engeland onderdrukte en naar Nederland gevluchte Pilgrim Fathers, voor de uit Frankrijk gevluchte protestantse Hugenoten en voor de in Spanje en Portugal onderdrukte joden. Allen vonden ze onderdak en hebben ze geprofiteerd van de Nederlandse samenleving en onze vrijheden. Het was een win-win situatie, want ook de Nederlandse samenleving heeft van deze smeltkroes geprofiteerd.

Wanneer mensen zich op Nederlandse bodem vestigen, dienen zij zich aan te passen aan de pluriformiteit van meningen. Immigranten met lange tenen die niet kunnen leven met afwijkende meningen hebben de vrije keus om naar een andere bestemming om te zien. De vrijheid van meningsuiting zit in het karakter van de Nederlandse maatschappij en is onwrikbaar onderdeel van heldere en goed functionerende Nederlandse normen en waarden. Het is onbestaanbaar dat wij als Nederlanders onze eeuwenoude verworvenheden weg moeten gooien omdat nieuwe immigranten zich hieraan niet willen conformeren.

TrotsopNederland vindt dat vrijheid van meningsuiting een essentiële rol speelt in het publiek debat in een democratische maatschappij, de grens aan de vrijheid van meningsuiting ligt pas bij het oproepen of aanzetten tot geweld. Onze samenleving heeft baat bij een open discussie en daar horen afwijkende meningen bij, meningen waarmee je het niet altijd eens hoeft te zijn en die ook zelfs beledigend kunnen zijn. Dit betekent dat mogelijk kwetsende uitlatingen moeten worden toegestaan in het politieke debat. Een samenleving houdt op een samenleving te zijn als onwelgevallige meningen door gekwetste belangengroepen mogen worden onderdrukt.

Om deze redenen is TrotsopNederland tegen de vervolging van Geert Wilders. Hoewel TrotsopNederland veel van zijn standpunten niet deelt, staan we pal voor zijn mogelijkheid om ze te uiten.