Vogelbescherming Nederland


Record aantal deelnemers Nationele Tuinvogeltelling

Zeist, 25 januari 2009 - De zesde editie van de Nationale Tuinvogeltelling heeft alle records gebroken. Nog nooit deden zoveel mensen mee aan de landelijke telling. Bij het opmaken van de tussenstand op zondag om 18.00 uur hadden ruim 18.000 mensen hun gegevens ingevoerd. In totaal telden de vogelliefhebbers ruim 675.000 vogels. De huismus is opnieuw de meest waargenomen vogelsoort tijdens de Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland, gevolgd door de koolmees en merel.

Voorlopige TOP 10 Nationale Tuinvogeltelling

Nog nooit deden zoveel mensen mee aan de Nationale Tuinvogeltelling. Vorig jaar hadden op zondag eind van de middag ruim 10.000 mensen hun gegevens ingevoerd op de website, nu staat de teller op ruim 18.000. De verwachting is dat het aantal deelnemers boven de 20.000 uitkomt, een absuluut record. In totaal zijn er op dit moment ruim 675.000 vogels geteld, 45.000 meer dan de eindscore in 2008. Relatief gezien zijn er minder vogels per deelnemer geteld, wat te maken zou kunnen hebben met de afgelopen vorstperiode.

Ook dit jaar staat de huismus weer bovenaan in de Nationale Tuinvogel Top 10, gevolgd door de koolmees en de merel. De spreeuw is dit jaar uit de top 5 gezakt. Alhoewel deze vogelsoort nog steeds in de top 10 staat, zijn er dit jaar minder van geteld. Waarschijnlijk heeft dat te maken met de afgelopen vorstperiode. Veel spreeuwen die in de winter in ons land verblijven zijn trekvogels uit het Noorden van Europa. Bij vorst trekken ze naar plekken waar het aangenamer is.

Opvallend is dat we geen verandering zien voor wat betreft de wintergevoelige soorten als de ijsvogel en winterkoning. Een voorzichtige conclusie zou kunnen zijn dat deze twee soorten de afgelopen vorstperiode in de bebouwde kom goed hebben doorstaan. Dit jaar zijn er meer kramsvogels en koperwieken in de achtertuinen geteld. Dat heeft te maken met de strenge vorst ten oosten van ons land. Deze soorten trekken dan verder op zoek naar voedsel.

Ondanks het feit dat het niet goed gaat met de huismus in Nederland, de huismussenpopulatie is de afgelopen 25 jaar gehalveerd, staat deze vogelsoort toch opnieuw op nummer een. Huismussen leven echter bijna uitsluitend binnen de bebouwde kom rondom huizen en komen juist veelvuldig in tuinen voor. Ook is hij een kolonievogel, zodat je zelden één mus ziet maar meestal een groep. Dat verklaart waarom de huismus in de Top 10 bovenaan staat. Kijken we naar het aantal tuinen waarin de huismus afgelopen weekend gezien is, dan eindigt hij op de zesde plaats. De merel is de soort die in de meeste tuinen is waargenomen.

De voorlopige Nationale Tuinvogel Top Tien 2009 ziet er als volgt uit (tussen haakjes de stand van de wintertelling 2008):


1. Huismus (1) 6. Kauw (7)

2. Koolmees (2) 7. Spreeuw (5)

3. Merel (3) 8. Turkse Tortel (8)

4. Pimpelmees (4) 9. Houtduif (9)

5. Vink(6) 10. Ringmus (10)

U kunt u gegevens nog insturen tot maandag, 16.00 uur via www.tuinvogeltelling.nl


---