Tweede Kamer bij herhaling onjuist geïnformeerd


Machtsmisbruik op het ministerie WWI aan de kaak gesteld

ENSCHEDE, 20090125 -- Ambtenaren van VROM/WWI maken er een gewoonte van hun bewindslieden onjuist te informeren waardoor deze op hun beurt de Tweede Kamer bij herhaling onjuist hebben geïnformeerd. Dat stelt Ton Willemsen, directeur TONZON BV en secretaris SBVN (Stichting Belangenbehartiging Vloerisolatie Nederland) in een e-mail aan Minister Van der Laan. Deze mail van afgelopen donderdag was zijn laatste poging om met een wollen klepel de klok te luiden over machtsmisbruik bij het ministerie VROM. De behandelend beleidsambtenaar heeft vrijdagmiddag laten weten de minister te zullen adviseren deze brandmail te negeren en maar te zien waar het schip strandt.

Bij het eerste voorbeeld van onjuiste informatie van het Parlement, beroept een van de voorgangers van de huidige minister zich in antwoord op vragen uit de Kamer op onderzoek dat later niet bleek te bestaan. Deze kwestie vormde de directe aanleiding voor een klacht bij de Nationale Ombudsman, die na diepgaand onderzoek de minister van VROM veroordeelde.

In het tweede voorbeeld van onjuiste informatie van het Parlement schrijft de toenmalige minister dat in het kader van de spectaculaire stijging van het aantal astmapatiënten in Nederland, voor zover kan worden nagegaan, er helemaal geen onderzoek zou zijn gedaan. Dit is onjuist want er is fysiek bewijs van meerdere onderzoeken en bovendien vreemd want er is wel geld uitgetrokken in het Onderzoeksprogramma Volkshuisvesting 1991 voor dit maatschappelijk buitengewoon relevant onderzoek.

Details over beide kwesties kunnen worden gevonden in een notitie (voor 1e concept: kurl.nl?4CF1 ) die morgen naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd. Dit onderwerp heeft te maken met het Algemeen Overleg dat komende woensdag 28 januari in de Tweede Kamer zal plaats hebben over Energiebesparing gebouwde omgeving / energieprestatiecoëfficiënt. Daarin stelt de Nederlandse overheid beleid voor waarvan op voorhand bekend is dat dit schadelijk zal zijn voor de volksgezondheid en nadelig voor het milieu en de klimaatdoelstellingen.

Uit deze notitie blijkt verder dat de ambtenaren van VROM geen respect hebben voor de Nationale Ombudsman en geen zin hebben schriftelijk gemaakte toezeggingen van de regering aan de Tweede Kamer na te komen.

Ambtenaren van het ministerie EZ hebben inmiddels ook de buik vol van hun collega's bij WWI. Het onjuist informeren van de eigen bewindspersoon wordt door hen als een doodzonde beschouwd. Als je daar aan begint, dan moet je ook zelf de consequenties maar dragen. Zij hebben hun handen van hen afgetrokken en zijn begonnen aan een onderzoek naar de klacht van Ton Willemsen dat het ministerie VROM/WWI voorlichting en regelgeving misbruikt om de toepassing van zijn klimaat innovaties kurl.nl?4CEA te dwarsbomen. Het ministerie WWI blijkt echter tot op heden nog niet erg behulpzaam om de vragen van het Ministerie EZ te beantwoorden, hetgeen er op wijst dat de klachten serieus zijn.