Honderd deelnemers met Leonardo Zeeland naar Zeeuws Museum


MIDDELBURG, 20090125 -- Meer dan honderd deelnemers kwamen dit weekend naar het Zeeuws Museum voor de eerste activiteit voor ouders en kinderen van Leonardo Zeeland. De activiteit was een groot succes, zowel voor de deelnemers als voor het museum.

Ongeveer twee procent van alle kinderen is hoogbegaafd. Deze kinderen beschikken over een hoge intelligentie, creatief vermogen en een enorme motivatie om te leren. Ze verschillen in leren, denken en voelen al op jonge leeftijd van andere kinderen.

Leonardoklassen bieden hoogbegaafde kinderen passend onderwijs door verrijking en verdieping van de lesstof. De gewone lesstof wordt op een manier aangeboden die beter past bij de manier van denken en het denkvermogen van de leerlingen. Stichting Leonardo Zeeland zet zich in om Leonardo-onderwijs te realiseren in de provincie Zeeland. Het eerste doel van de stichting is de start van Leonardoklassen in het basisonderwijs in Middelburg met ingang van september 2009.

Om hoogbegaafde kinderen op een ongedwongen manier met elkaar te laten kennismaken, organiseert Leonardo Zeeland ook activiteiten waar hoogbegaafde kinderen en hun ouders elkaar kunnen ontmoeten. De eerste activiteit was een bezoek aan het Zeeuws Museum op 24 en 25 januari. In totaal kwamen meer dan honderd kinderen en ouders naar het Zeeuws Museum.

Er werden diverse zalen bezocht, waaronder natuurlijk de tentoonstelling over vierhonderd jaar telescopie. Vol belangstelling luisterden de kinderen naar de informatie die ze van de museumdocenten kregen. Ook door het stellen van vragen lieten ze merken dat ze erg geïnteresseerd waren in wat er werd verteld. Voor de medewerkers van het museum was het heel bijzonder om zoveel kinderen bij elkaar te zien die enerzijds veel meer kennis dan gemiddeld hebben en anderzijds met de nieuwe kennis snel verbanden weten te leggen. In het museumcafé kon worden nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. Veel kinderen gingen daarna opnieuw het museum in om alles nog eens uitgebreid te bekijken. Een bijzonder geslaagde activiteit!

Meer informatie over de ontwikkelingen rondom Leonardo-onderwijs? Kijk dan op www.leonardozeeland.nl of bel (0118) 714059.

Ingezonden persbericht