CDA afdeling Gelderland


Masterclass Centra voor Jeugd en Gezin

---

Vooraankondiging

Het CDA Ede organiseert op maandag 16 maart 2009 tussen 15.00 en 17.00 uur een Masterclass over het onderwerp Centra voor Jeugd en Gezin in het gemeentehuis van Ede. Dr. Joke van Harten, lid van de Raad van Bestuur van Jeugdzorg Limburg en Mirjam Sterk, Tweede Kamerlid, praten u bij. Daarnaast is er volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen.

Centra voor Jeugd en Gezin in heel Nederland

De Rijksoverheid heeft besloten dat elke gemeente uiterlijk in 2011 een Centrum voor Jeugd en Gezin moet hebben. In de (gehele) gemeente Ede komen vijf van deze centra. De gemeente mag grotendeels zelf bepalen hoe deze centra eruit komen te zien. In de organisatie en inrichting van de centra kunnen dus nog allerlei keuzes worden gemaakt.

Doel Centra voor Jeugd en Gezin
Het is de bedoeling dat in het Centrum voor Jeugd en Gezin op een laagdrempelige manier informatie wordt gegeven over opvoeden en opgroeien. Vergelijk het met een huisartsenpraktijk waar iedereen terecht kan met vragen over jeugd en gezin. Daarnaast is vastgelegd dat het Centrum voor Jeugd en Gezin de regie moet voeren tussen alle hulpverleningsinstanties. Dat betekent dat het Centrum voor Jeugd en Gezin niet zelf activiteiten gaat uitvoeren (behalve het beantwoorden van vragen), maar vooral zorgt dat het werk van andere instanties goed op elkaar aansluit. Een veelgehoorde klacht is immers dat instanties langs elkaar heen werken.

Welke vragen komen aan de orde?

* Hoe geven we invulling aan de preventieve rol van het Centrum voor Jeugd en Gezin?

* Hoe voorkomen we dat de centra een extra bureaucratische laag worden in de toch al versnipperde jeugdzorg?
* Moeten er extra (procedurele) maatregelen komen om het Centrum voor Jeugd en Gezin effectief te laten opereren?
* Hoe kunnen we de sociale omgeving bij de hulpverlening betrekken?
* Hoe kunnen we de eigen kracht van mensen versterken?
* Hoe is het geregeld met de privacy?

* Hoe worden de centra onder de aandacht gebracht?
* Hoe laagdrempelig zijn de centra?

De belangrijkste vraag die we met elkaar hopen te beantwoorden is wat de Centra voor Jeugd en Gezin gaan betekenen voor de inwoners en kinderen van de gemeente Ede.

Politici, beleidsmedewerkers van de gemeente, hulpverleners en andere belangstellenden worden uitgenodigd om bij de bijeenkomst aanwezig te zijn.
Tijdens de Masterclass hoeft u niet alleen te luisteren, maar bent u ook in de gelegenheid om in discussie te gaan. Onder leiding van de sprekers kunt u zich een beeld vormen en meepraten over de manier waarop de gemeente Ede met de Centra voor Jeugd en Gezin om kan/moet gaan. U bent van harte welkom deze bijzondere Masterclass!

Informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geeske Telgen, lid van de gemeenteraad Ede voor het CDA: geeske.telgen@planet.nl.
---

Geschreven door: beheerder_gelderland
Geplaatst op: 13-1-2009