Landstede

Nieuws van het Landschap Sport & Bewegen

Sportminnende Vmbo-leerlingen kunnen bij Landstede nu zowel voor sporttrainer als voor scheidsrechter opgeleid worden. Sinds 19 januari 2009 kan dit binnen de bestaande trainers- en coachopleiding. En in maart organiseert het Landschap weer testdagen voor potentiële studenten.

Wedstrijdje fluiten?
"Maatschappelijk bestaat er grote behoefte aan vrijwilligers die sportwedstrijden leiden of jureren," vertelt Han Hanekamp, docent bij Sport & Bewegen. "Daarom hebben wij in samenwerking met de KNVB de scheidsrechters- en jurycursus als verplicht onderdeel aan onze trainersopleiding gekoppeld. Voorlopig gaat het om een voetbalpilot. In de toekomst willen we scheidsrechters ook opleiden voor andere sporten."

Landschap Sport & Bewegen

Juniorenscheidsrechter
Afgestudeerde trainer-coachstudenten kunnen jeugdtrainer of juniorenscheidsrechter worden bij een vereniging. "Willen ze verdergaan en KNVB-scheidsrechter worden", verduidelijkt Hanekamp, "dan bieden wij die mogelijkheid ook. Alleen zijn de exameneisen dan zwaarder."

Testdagen Sport & Bewegen
Nog meer info van het sportieve front: het Landschap Sport & Bewegen organiseert op 16, 17,18, 19 en 20 maart 2009 weer jaarlijkse testdagen voor potentiële studenten. Vmbo'ers en gestrande Havisten kunnen dan onderzoeken of deze Mbo-opleiding iets voor hen is en of ze aan de aanmeldingseisen voldoen.

Onderdelen
"Gegadigden krijgen diverse vaardigheids- en motivatieopdrachten," vertelt Hester Pasman, docent bij Sport & Bewegen. "'s Ochtends doen ze sport- en spelactiviteiten. 's Middags werken ze aan samenwerkingsopdrachten en wordt er kennisgemaakt met Talentvol ontwikkelen. Daarnaast voeren ze individuele gesprekken met docenten."

Uitslag
De uitslag wordt op 3 april schriftelijk bekendgemaakt. Pasman: "De toelatingseisen zijn realistisch. Leerlingen die voor de praktische onderdelen gemiddeld een 6 halen, worden toegelaten. Daarnaast moet ook op de sociale vaardigheden een voldoende gescoord zijn."

Praktische informatie
De testdagen worden voor alle opleidingslocaties - dus ook voor Harderwijk - gehouden in Zwolle. Locaties: Rechterland 1 ('s morgens) en de ZBC Hal, Ossenkamp 5 ('s middags, op loopafstand van het Rechterland). Data en tijdstippen: maandag 16 tot met vrijdag 20 maart 2009 van 10.30 tot 16.00 uur.

Aanmelden
Leerlingen die zich voor Sport & Bewegen aanmelden, krijgen een uitnodiging voor één van de testdagen. Aanmelden kan via landstede.nl/aanmelden Voor vragen: secretariaat van Sport & Bewegen (088-8508700).

Landschap Sport & Bewegenen