Gemeente Binnenmaas

Aanleg turborotonde Stougjesdijk/Kwakscheweg

De Provincie Zuid-Holland start vanaf maart tot medio september 2009 bij de kruising Stougjesdijk Kwakscheweg (in
Oud-Beijerland/Binnenmaas) met de aanleg van een turborotonde. Het doorgaande verkeer N217 dient tijdens de uitvoeringswerkzaamheden rekening te houden met verkeersmaatregelen en mogelijke vertragingen in de reistijd. Onderstaand zijn de belangrijkste maatregelen voor u op een rijtje gezet en waar nodig toegelicht.

Kruispunt Stougjesdijk / Kwakscheweg afgesloten

In verband met de aanleg van de turborotonde op het kruispunt Stougjesdijk / Kwakscheweg, is de kruising vanaf 16 maart tot medio september 2009 afgesloten.

Gemotoriseerd verkeer N217
Voor het doorgaand gemotoriseerde verkeer blijft de N217, route Rotterdam - Oud-Beijerland - Nieuw-Beijerland, in beide richtingen beschikbaar door middel van een plaatselijke wegomlegging.

Gemotoriseerd verkeer Stougjesdijk
Het doorgaand gemotoriseerde verkeer op de Stougjesdijk tussen Oud-Beijerland en Klaaswaal (twee richtingen) wordt omgeleid via de Langeweg en de 1^e Kruisweg.

(Brom-)fietsverkeer Stougjesdijk
Het doorgaand (brom-)fietsverkeer op de Stougjesdijk tussen Oud-Beijerland en Klaaswaal (twee richtingen) wordt op het kruispunt omgeleid via een tijdelijk fietspad. Voor het noordelijke gedeelte van de Stougjesdijk gaat de omleiding via Poortwijk.

Tijdelijke afsluiting Poortlaan

Van 9 tot en met 12 maart wordt de zuidelijke ontsluiting Poortwijk (Polderlaan) gedurende vier dagen geheel afgesloten. De Polderlaan wordt voor het gemotoriseerde verkeer aangesloten op de tijdelijke wegomlegging N217. Op deze aansluiting wordt er voor het langzaam verkeer een fiets- voetgangersoversteek ingericht. Het bestemmingsverkeer Poortwijk wordt omgeleid en de wijk is dan uitsluitend bereikbaar via de noordelijke ontsluiting aan de Beneden Oostdijk.. De omleiding wordt met speciale routeborden aangegeven. Brom)fietsers kunnen langs de werkzaamheden via het aanliggende fietspad.

Bereikbaarheid calamiteitenverkeer

Bovenstaande verkeersmaatregelen zijn tot stand gekomen na overleg met de calamiteitendiensten (politie, brandweer en ambulance). De wijk Poortwijk is voor alle calamiteitenverkeer bereikbaar via de noordelijke ontsluiting Beneden Oostdijk en via de Boezembrug.

Regeling Openbaar Vervoer (Arriva)

In de uitvoeringsperiode worden de lijndiensten van het Openbaar Vervoer tijdelijk omgeleid.


* De buslijnen 667 en 669 worden omgeleid via de 1^e Kruisweg Langeweg Kwakscheweg en keren bij de rotonde Kwakscheweg (schoollocatie Willem van Oranje).

* Buslijn 169 stopt niet bij de halte Kwakscheweg maar rijdt direct via de rotonde Langeweg de bebouwde kom van Oud-Beijerland in. Voor deze lijn worden nabij de rotonde tijdelijk halteplaatsen ingericht.

Voor vragen over het openbaar vervoer kunt u bellen met het algemene openbaar vervoer reisinformatienummer 0900-9292 ( 0,50 per minuut).

Achtergrond

Het leefmilieu van de Stougjesdijk voldoet nog niet aan de normen voor geluid, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Oplossing is gevonden in een nieuw aan te leggen deel van de N217. De aanleg gebeurt in opdracht van de provincie Zuid-Holland en in samenwerking met het Waterschap Hollandse Delta, de gemeente Binnenmaas en de gemeente Oud-Beijerland.

Belangrijkste kenmerken van de nieuwe verbinding zijn:


* De N217 wordt verlengd met 2.500 meter nieuw aan te leggen wegdek;
* aan beide zijden van het wegtracé worden bermsloten aangelegd;
* aan beide einden van het nieuwe wegvak wordt een turborotonde aan gelegd. Eén van de turborotondes is inmiddels gereed (kruising N217/J.v.d. Heijdenstraat) en de andere turborotonde komt op de rotonde Kwakscheweg/Stougjesdijk;

* over de Oud-Beijerlandse kreek wordt een nieuwe brug aangelegd;
* de Papeweg wordt afgesloten;

* de afstand tussen de N217 en de Vliet bedraagt over het hele traject minimaal 30 meter. Tussen de N217 en De Vliet wordt in de toekomst een deel van de zogenaamde Provinciale Ecologische HoofdStructuur (PEHS) aangelegd.

* het ontwerp gaat uit van een minimale doorsnijding van landbouwpercelen.

Vragen / nadere informatie

Wij vragen uw begrip voor de eventuele overlast die deze maatregelen voor u met zich mee kunnen brengen. Voor eventuele vragen of reacties kunt u contact opnemen met provincie Zuid-Holland, Eric Bos, projectleider N217 omleiding Stougjesdijk, 070- 4417232.