Gemeente Echt-Susteren


Informatieavond werkzaamheden Lindestraat te Echt

Op 27 augustus 2008 is er een eerste informatieavond geweest betreffende de weg- en rioolreconstructie in de Lindestraat te Echt. Aan de hand van een concept tekening zijn toen de aankomende werkzaamheden toegelicht. Tijdens deze avond zijn er een aantal wijzigingsvoorstellen gedaan. Deze zijn, voor zover dit mogelijk is, verwerkt in het nieuwe plan. Ondertussen is het werk gegund aan Kurvers Wegenbouw BV uit Heerlen.

Het aangepaste ontwerp zal in een 2e informatieavond aan belangstellende getoond worden. Deze informatieavond zal plaatsvinden op maandag 16 maart 2009 om 19.00 uur in het gemeentehuis aan de Nieuwe Markt 55 te Echt.

De avond zal worden geleid door wethouder Janssen , wethouder Openbare Werken.

Adviesbureau Breijn zal het ontwerp toelichten en vervolgens zal Kurvers Wegenbouw BV , een toelichting geven betreffende de uitvoering van het werk.

Verder zullen er ook nog werkzaamheden aan de openbare verlichting en aan de nutsleidingen uitgevoerd gaan worden. Tevens zal het werk archeologische begeleid worden. De nieuwe situatietekening vindt u onderstaand.

Â

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer N. Heijen van de afdeling Openbare Werken, tel. 0475-478478.

De aanwonenden zijn reeds middels een bewonersbrief uitgenodigd.

Te downloaden:

* Lindestraat_sit.pdf