Gemeente Dalfsen

Actie Natuurlijk Schoon, ook in Dalfsen

09-03-2009

Doe gewoon houd Dalfsen schoon
www.natuurlijkschoon.nu

Dalfsen - In de week van 16 tot en met 21 maart 2009 gaan ruim 10.000 scholieren van 175 scholen in 16 gemeenten in Overijssel, Gelderland, Utrecht en Flevoland, de straat op om zwerfafval op te ruimen. De actie, die gehouden wordt in het kader van de landelijke actieweek Nederland Schoon, is een initiatief van ROVA en Landstede. Op 16 maart om 13.15 uur geeft wethouder Ton de Vries het startsignaal in de gemeente Dalfsen bij GBS De Uitleg. Verspreid over de gemeente Dalfsen gaan 850 leerlingen zwerfafval inzamelen

Natuurlijk Schoon

Initiatiefnemer Wolter van Hasselt, bekend van de `Kop Schoon'-acties in Steenwijkerland, Zwartewaterland en Staphorst, heeft afgelopen jaar contact gezocht met ROVA en Landstede en gevraagd of zij de actie willen ondersteunen. Landstede zag mogelijkheden om studenten in te zetten bij de voorbereiding en begeleiding van de actie. Zo zullen studenten van Landstede op een aantal basisscholen lessen verzorgen over afval en zwerfafval en zullen zij de leerlingen begeleiden bij het inzamelen ervan. Voor ROVA geldt dat veel (ROVA-)gemeenten jaarlijks al een schoonmaakactie houden met inzet van basisschoolleerlingen. Al deze losse schoonmaakdagen zijn nu, in overleg met de gemeenten, aan elkaar gekoppeld, zodat er een dekkende schoonmaakactie in het hele ROVA-werkgebied uitgevoerd kan worden, dit gaat onder de naam Natuurlijk Schoon. In totaal doen er 16 gemeenten, verdeeld over 4 provincies, 175 scholen en ruim 10.000 leerlingen en vele vrijwilligerorganisaties mee aan dit project. De deelnemende gemeenten zijn Aalten, Amersfoort, Dalfsen, Hardenberg, Hattem, Heerde, Kampen, Olst-Wijhe, Oost-Gelre, Staphorst, Steenwijkerland, Twenterand, Urk, Zwartewaterland, Zwolle en Raalte.

Brede samenwerking

Naast (basis)scholen is er ook samenwerking gezocht met natuur- en milieuorganisaties. Partijen die hierin participeren zijn Landschap Overijssel, het Gelders Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Natuur en Milieu Overijssel. Zij helpen tijdens deze week mee met de schoonmaakacties door de inzet van medewerkers en vrijwilligers.

Speciale actiewebsite

Op de website www.natuurlijkschoon.nu kunnen leerlingen van de scholen en andere belangstellenden meer informatie over deze actie vinden.