Gemeente Heerenveen

welsta... - lokale welstandscomm...

---


---

Lokale welstandscommissie d.d.16-3-2009

De vergadering van de Lokale Welstandscommissie Heerenveen begint om 9:30 uur, u bent van harte welkom, voor toelichting, toehoren etc.
Het is verstandig om vooraf even contact op te nemen met de behandelend ambtenaar voor een afspraak (bepaling van tijdstip voor behandeling) voor uw en/of een plan waarvoor u belangstelling heeft. Dit voorkomt lange wachttijden.

Voorlopige agenda

Heerenveen

+ Dracht 7a; veranderen van een gevel van een winkel;
+ Vulcanus (IBF); oprichten ven een bedrijfsveerzamelgebouw;

De volgende openbare vergadering is gepland op 30 maart 2009. De agenda voor deze vergadering wordt op 27 maart 2009 gepubliceerd op deze website.


---