Gemeente Etten-Leur

Agenda van de raadsvergadering op 16 maart

Agenda van de raadsvergadering op 16 maart

De voorzitter van de raad maakt bekend dat op maandag 16 maart 's avonds om 19.30 uur in de raadzaal een openbare raadsvergadering wordt gehouden. Van 19.00 uur tot 19.30 uur bestaat voor de inwoners de mogelijkheid om in de Schonckzaal op een informele wijze van gedachte te wisselen met de raads- en burgerleden.

Tijdens deze vergadering komen de volgende onderwerpen aan de orde:
* Raadsopdracht starten inspraakprocedure studie bedrijventerrein.


* Voorstel over de vaststelling van de nota Cultuur, Toerisme en recreatie.


* Voorstel over het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage in het kader van 100 jaar luchtvaart.

Voor belangstellenden is er gratis een exemplaar van de raadsagenda verkrijgbaar in het informatiecentrum in het stadskantoor. Deze agenda kan worden afgehaald tot en met maandag 16 maart 2009, op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Tevens kan de agenda inclusief voorstellen en conceptbesluiten vanaf maandag 9 maart worden ingezien in het informatiecentrum in het stadskantoor en in de openbare bibliotheek Etten-Leur, Anna van Berchemlaan 4.

De volledige agenda van de raadsvergadering is beschikbaar op de gemeentelijke internetsite www.etten-leur.nl > Bestuur & beleid > Gemeenteraad > Raadsvergadering > Alle vergaderingen in 2009 >16 maart

WOZ-portaal
Raadsvergadering

Stadskantoor

Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Tel: 076 - 502 40 00
Fax: 076 - 503 38 80

info@etten-leur.nl