Universiteit Utrecht

Persbericht van de Universiteit Utrecht

en Hogeschool Utrecht

10 maart 2009

Allochtone ouders zijn vaak onbekend met Nederlands hoger onderwijs

Voorlichting in eigen taal voor Turkse en Marokkaanse ouders

Studenten van Turkse of Marokkaanse afkomst geven aan dat de kloof tussen opleiding en thuissituatie hen nog wel eens belemmert bij hun studie. Daarom organiseren de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht op maandag 16 maart een voorlichtingsavond voor Turkse en Marokkaanse ouders van (aankomende) studenten. In hun eigen taal krijgen de ouders informatie over studeren en maken ze kennis met de hogeschool en universiteit.

Ouders spelen een belangrijke rol bij de studiekeuze van hun kind. Maar een groot deel van de Turkse en Marokkaanse ouders in Nederland is onbekend met het Nederlandse hoger onderwijs. Hierdoor is het moeilijker hun zoon of dochter te ondersteunen. De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht willen met gerichte voorlichting in de eigen taal helpen om barrières weg te nemen. De ouders krijgen informatie in het Arabisch, Tamazight, Turks en Nederlands.

Kloof

Wat zijn tutorbijeenkomsten, responsielessen en hoorcolleges? Dit is lastig uit te leggen aan allochtone ouders die nooit aan een hbo of universiteit hebben gestudeerd. Ouders kijken ervan op dat er zo weinig colleges zijn of dat hun zoon of dochter opeens tot diep in de nacht aan het studeren is voor een tentamenweek. Het is voor veel ouders niet duidelijk hoe het hoger onderwijs precies in elkaar zit.

Allochtone studenten

Het aantal niet-westerse allochtone studenten aan de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht is de laatste jaren gestegen. Zowel de Universiteit Utrecht als Hogeschool Utrecht hebben een actief diversiteitbeleid om meer niet-westerse allochtone studenten aan te trekken, zodat de studentenpopulatie een afspiegeling van de samenleving vormt. Dit beleid is er ook op gericht om deze studenten zich meer thuis te laten voelen binnen de universiteit of hogeschool.

Voorlichtingsbijeenkomst

De voorlichtingsbijeenkomst wordt geopend door Yvonne van Rooy, collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht, en Geri Bonhoff, voorzitter van Hogeschool Utrecht. Verder zijn er deskundigen en studenten van Turkse en Marokkaanse afkomst om vragen te beantwoorden. Daarnaast zijn er ouders waarvan de zoon of dochter de hogeschool of universiteit al hebben doorlopen; zij delen hun ervaringen met de aanwezige ouders. De voorlichtingsbijeenkomst is op 16 maart van 19.00 uur tot 21.00 uur, Nijenoord 1 in Utrecht.

Website

Kijk voor meer informatie op de website over deze voorlichting van de Universiteit Utrecht of Hogeschool Utrecht.

Pers (

Universiteit Utrecht